Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 16: Dòng điện trong chân không

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Trên đồ thị c) hình 16.2 SGK, dòng điện bão hòa khoảng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Trên đồ thị c) hình 16.2 SGK, dòng điện bão hòa khoảng 20mA.

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Vì sao khi áp suất còn lớn ta không thấy quá trình phóng điện qua khí, và khi áp suất đã đủ nhỏ lại có quá trình phóng điện tự lực ?

Hướng dẫn giải

Khi áp suất còn lớn thì hạt tải điện ban đầu được tạo ra do các tác nhân icon hóa được gia tốc trong điện trường giữa hai cực anot và catot sẽ bị va chạm với các phân tử khí trong môi trường. Vì vậy động năng nó đạt được không đủ lớn, nên không icon hóa được các phần tử khác nhau và không gây được hiện tượng nhân số hạt tải điện => không thấy quá trình phóng điện qua chất khí.

Khi áp suất đã đủ nhỏ quãng đường tự do trung bình của các hạt tải tăng lên, động năng đủ lớn, có thể icon hóa được các phần tử khí khác và gây được hiện tượng nhân số hạt tải điện. Lúc đó, dù ngừng phun các hạt tải vào môi trường vẫn duy trì được dòng điện => có quá trình phóng điện tự lực.

Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Vì sao khi rút khí để được chân không tốt hơn thì tia catot lại biến mất ?

Hướng dẫn giải

Trong hiện tượng phóng điện thành miền trong khí kém: chùm electron phát ra từ catot là nhờ các phần tử khí trong khi kém bị icon hóa thành các ion dương. Các ion này được gia tốc bởi hiệu điện thế giữa anot và catot nên có động năng đủ lớn tới đập vào catot làm phát ra các electron ( phát xa lạnh điện tử, khác với phát xạ điện nhiệt tử trong đi ốt chân không). Các electron này chuyển động từ catot về anot tạo thành chùm catot.

* Khi áp suất khoảng 1 mmHg đến 0,01 mmHg có miền tối catot và cột sáng anot.

* Khi áp suất khoảng 0,01 mmHg: có miền tối catot choán đầy ống và cột sáng anot biến mất.

* Nhưng khi áp suất thấp hơn nữa, số lượng phân tử khi ống quá nhỏ, lượng ion dương tới đập vào catot quá ít không đủ để duy trì số lượng electron bứt khỏi catot để tạo thành tia catot, khi đó sẽ biến mất.

Bài 1 (SGK trang 99)

Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Hướng dẫn giải

Bài 2 (SGK trang 99)

Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 99)

Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK trang 99)

Tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp lại sinh ra tia catốt?

Hướng dẫn giải

Bài 5 (SGK trang 99)

Kể vài tính chất của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do.

Hướng dẫn giải

Bài 6 (SGK trang 99)

Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc nào?

Hướng dẫn giải

Bài 7 (SGK trang 99)

Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.

Hướng dẫn giải

Bài 8 (SGK trang 99)

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

A. Các êlectron phát ra từ catôt.

B. Các êlectron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không

C. Các êlectron phát ra từ anôt bị đốt nóng đỏ

D. Các ion khí còn dư trong chân không.

Hướng dẫn giải

Bài 9 (SGK trang 99)

Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

A. Nó có mang năng lượng

B. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âm

C. Nó bị điện trường làm lệch hướng

D. Nó làm huỳnh quang thuỷ tinh

Hướng dẫn giải

Bài 10 (SGK trang 99)

Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài S = 1010mm2. Dòng bão hoà Ibh = 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?

Hướng dẫn giải

Bài 11 (SGK trang 99)

Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V, tính tốc độ của êlectron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của êlectron là 9,11.10-31 kg

Hướng dẫn giải

Loading...