Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình hộp chữ nhật (Tiếp)

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 5 (Sgk tập 2 - trang 100)

Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình chữ nhật ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 80b và 80c ?

Hướng dẫn giải

Những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’


Bài 9 (Sgk tập 2 - trang 100)

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.83) có cạnh AB song song với mặt phẳng (EFGH)

a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH)

b) Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào của hình hộp chữ nhật 

c) Đường thẳng AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó 

Hướng dẫn giải

a) Ngoài AB, các cạnh song song với mặt phẳng (EFGH) là BC; CD; AD
b) Cạnh CD song song với hai mặt phẳng (ABFE) và (EFGH)

c) Mặt phẳng song song với đường thẳng AH là mặt phẳng (BCGF).

Bài 7 (Sgk tập 2 - trang 100)

Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m

Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là \(5,8m^2\). Hãy tính diện tích cần quét vôi ?

Hướng dẫn giải

Diện tích trần nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)
Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)
Diện tích cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)
Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường (diện tích xung quanh) ta dùng công thức
2(a + b). c với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Bài 8 (Sgk tập 2 - trang 100)

Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao :

a) Đường thẳng b song song với mọi mp (P)

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà 

Hướng dẫn giải

a) Ta có a \(\subset\)(P) ;
b // (P)
mặt khác b không thuộc mp (P)
=> b// (P)
Ta có p không thuộc sàn nhà và đường thẳng p song song với đường thẳng q trong sàn nhà nên p song song với sàn nhà.

Bài 6 (Sgk tập 2 - trang 100)

 

\(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết :

a) Những cạnh nào song song với \(C_1C\)

b) Những cạnh nào song song với cạnh \(A_1D_1\)

 

Hướng dẫn giải

Những cạnh song song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1
Những cạnh song song với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD