Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 76)

Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?

Hướng dẫn giải

Để sắp xếp dữ liệu bạn cần chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp rồi chọn tab Home và chọn Sort & Filter và chọn kiểu sắp xếp bạn muốn.

Bài 2 (SGK trang 76)

Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.

Hướng dẫn giải

- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

- Ví dụ :

+ Trong bảng điểm lớp, lọc ra các bạn có điểm 10 môn Tin học.

+ Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất .

+ Lọc ra các bạn ngỉ học nhiều nhất

Bài 3 (SGK trang 76)

Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu.

Hướng dẫn giải

Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là :

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

B4: Chọn giá trị để lọc.

Bài 4 (SGK trang 76)

Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học được không?

Hướng dẫn giải

Không được vì thực hiện thao tác lọc thông thường ta chỉ có thể chọn được 1 giá trị dữ liệu để lọc một là điểm 10 hai là điểm 6 không thể chọn cả 2.

Loading...