Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 54 : Dân cư, xã hội Châu Âu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 163)

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu.

Hướng dẫn giải

- Các tôn giáo chính ở châu Âu : đạo Thiên chúa, đạo Tin Lành, đạo Chính Thống và một số theo đạo Hồi.

- Châu Âu có nhiều dân tộc sống đan xen, đa dạng về ngôn ngữ.
+ Ngôn ngữ La tinh: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a, Ru- ma- ni,...
+ Ngôn ngữ Giéc-man: Anh, Bỉ, Đức, Áo, Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển.
+ Ngôn ngữ Xla-vơ: Nga, Xlô-va-ki-a, Xéc-bi, Xlô-vê-ni-a, Bun-ga-ri, U-crai-na, Bê-la-rút, Ba Lan, Séc,...Bài 2 (SGK trang 163)

Phân tích hình 54.2 để thấy:

- So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.

- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

Hướng dẫn giải

châu âu:độ tuổi lao động tăng
tỉ lệ sinh giảm
tỉ lệ tử tăng
thế giới:tỉ lệ sinh tăng
tỉ lệ tử tăng
tỉ lệ độ tuổi lao động tăng
năm 2000 so với những năm trước
châu au: tỉ lệ sinh giảm
độ tuổi lao động giảm
tỉ lệ tử tăng
thế giới:tỉ lệ sinh, tử, độ tuổi lao động đều tăng
=>so với thế giới châu âu đang già đi(bởi ở châu âu tỉ lệ sinh giảm tỉ lệ tử tăng)
*dân số châu âu vẫn đang có xu hướng già đi vì tỉ lệ lao động sau này sẽ già đi và tỉ lệ sinh sẽ thừa kế cho tỉ lệ độ tuổi lađọong, vì hiên nay tỉ lệ sinh thấp nên sau này tuổi lao đông sẽ thấp

Câu C1 (SGK trang 161)

Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Hướng dẫn giải

Trả lời:

- Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ: Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ, Hi Lạp,...

- Tên các nước thuộc từng nhóm:

+ Ngôn ngữ La-tinh: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a, Ru-ma-ni.

+ Ngôn ngữ Giéc-man: Anh, Bỉ, Đức, Áo, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển.

+ Ngôn ngữ Xla-vơ: Nga, Xlô-va-ki-a, Xec-bi, Crô-a-ti-a, Xlô-vê-ni-a, Bun-ga-ri, Ư-crai-na, Bê-la-rút, Ba Lan, CH Séc.

Câu C2 (SGK trang 161)

Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960- 2000

Hướng dẫn giải

Trả lời:

Quan sát hình 54.2, nhận xét:

- Dân số dưới độ tuổi lao động của châu Âu giảm dần từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi dân số dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

- Dân số trong độ tuổi của châu Âu tăng chậm từ năm 1960 đến năm 1980 và giảm dần từ năm 1980 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

- Dân số trên độ tuổi lao động của châu Âu tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trên độ tuổi lao động của thế giới cũng tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000, nhưng chỉ chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong tháp tuổi.

Nhận xét về hình dạng tháp tuổi: hình dạng tháp tuổi của châu Âu từ năm 1960 đến năm 2000 chuyển dần từ tháp tuổi trẻ sang tháp tuổi già (từ đáy rộng sang đáy hẹp); trong khi đó, hình dạng tháp tuổi của thế giới vẫn là tháp tuổi trẻ (đáy rộng, đỉnh hẹp).

Câu C3 (SGK trang 163)

Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu:

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2).

- Các vùng có mật độ dân số thấp ( dưới 25 nguời/km2).

Hướng dẫn giải

- Trên phần lớn lãnh thổ châu Âu, mật độ dân số từ 25 đến 125 người/km2.

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2): ở ven Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.

- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2): ở bán đảo Xcăng-đi-na-vi và phía bắc đồng bằng Đông Âu.

\

Loading...