Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản trang 15 SGK Công nghệ 11

Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

Hướng dẫn giải

I. Giới thiệu bài

Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

- Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu.

- Bước 2:Bố trí các hình chiếu.

- Bước 3:Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh.

- Bước 4: Tô đậm các nét thấy và nét đứt.

- Bước 5: Ghi kích thước.

- Bước 6: Kẻ khung bản vẽ và khung tên và hoàn thiện bản vẽ.

II.THỰC HÀNH

GV giao đề bài và các yêu cầu của đề bài cho học sinh.