Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

1. Tính rồi thử lại:

Hướng dẫn giải

2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Bài giải

Giờ thứ hai ô tô chạy được là:

42640 – 6280 = 36360 (m)

Hai giờ ô tô chạy được số ki – lô – mét là:

42640 + 36360 = 79000 (m)

79000m = 79 km

Đáp số: 79 km

3. Vẽ hình

a) Vẽ theo mẫu

b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây):

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: ……………

Hướng dẫn giải

a)

b)

Nối các điểm ta có hình sau:

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: 1 x 10 = 10cm2