Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Thực hành xem đồng hồ - Phần 5 - Toán 2

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 40 SBT Toán 2 tập 2)

Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm :

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 40 SBT Toán 2 tập 2)

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 40 SBT Toán 2 tập 2)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Chuông đồng hồ reo vào lúc :

A.5 giờ                                

B.6 giờ rưỡi

C.5 giờ 30 phút

D.7 giờ rưỡi 

Hướng dẫn giải

Chuông đồng hồ reo vào lúc :

A. 5 giờ                                 

C. 5 giờ 30 phút

D. 7 giờ rưỡi