Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

RỰC RỠ VƯỜN HOA MẶT TRỜI

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-12-08 15:17:11
Nội dung
HOA TR IỰ ƯỜ ỜTrong ánh ng áp mùa đông mu n, hoa ng ng ườ ướ ươ ủtr ng THPT Kỳ Anh càng tr nên và xinh ánh tr i. ườ ướ ờNh ng bông hoa tiên đã bung nh tri ân th cô nhânữ ầd 20.11.ị hoa ng ng là ph ho ng và ườ ướ ươ ộmôn Sinh- Công ngh 10. Ch Tr ng tr t” có 18 ti c, trong đó có ọti lý thuy t, ti ki tra và 12 ti th hành. Th hi ch tr ng ươ ổm i, đi đôi hành, các em tay làm tr ng, ch phân bón, ch nớ ượ ọgi ng và phòng tr sâu nh.ố Có thành qu nh ngày hôm nay, chính là nh ch quy li ượ ủĐ ng y, BGH nhà tr ng, Sinh- Công ngh Đó còn là công bao ngày ườ ứchăm bón sinh và ng tình th Nguy Xuân ng ướ ồvà cô Nguy Th Hà. Không qu khó nh c, dù ngày ng hay ngày a, ưcác th cô sát cánh cùng trò trong nh ng khâu nh nh t, ng ướ ẫcác em th hành thành th ng ki th lý thuy đã c. Các th côự ầcòn ra tr ng Nông Nghi Hà ch nh ng gi ng cây tr ngậ ườ ồthích khí mi Trung cho sinh ti nghiên u.ợ Thành qu tuy nh nh ng mang ni vui, ni hào toàn th ểh sinh và cán nhà tr ng. Sau nh ng gi lên p, các th cô, sinh ườ ềmu tham quan tr ng, chiêm ng ng vàng hoa ng ườ ườ ưỡ ướd ng hay gi là ch nh. nh phúc gi th thôi nh ng ươ ưm ngày tr ng thêm yêu tr ng yêu p.ỗ ườ ườ Hoa ng ng- loài hoa luôn ng tr i- tên th nghĩa nh ướ ươ ướ ưt mlòng áp, nh tinh th khó lên th và trò Thêm ượ ươ ộl tôi càng th thía câu nói ng hoa gió chong ủchóng quay. yêu th ng nh phcus đong y”. Chúc cho th và trò ươ ầtr ng THPT Kỳ Anh có thêm nhi kh và gi ng nhi tình,ườ ượ ệđam mê dâng cho thêm nhi ng c.ể ươ Tác gi Nguy Th m.ả