loading
back to top
loading...

Tủ sách của pikachu1012

Dòng thời gian

358 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
1707 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2016-06-10 08:57:40

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Yêu Doc24
Ngày sinh: 10/12/1981
Giới tính: Nữ
Tỉnh / TP: Chưa có thông tin
Quận / Huyện: Chưa có thông tin
Bạn đang học tại trường: Chưa có thông tin
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 343 )

Hiển thị 1 - 35 trên 343 kết quả
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: KHOẢNG CÁCH

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: KHOẢNG CÁCH

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: KHOẢNG CÁCH là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 20:06    263    3   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 20:05    234    0   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 20:03    501    1   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH BIỂU DIỄN CỦA HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH BIỂU DIỄN CỦA HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH BIỂU DIỄN CỦA HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 20:02    549    2   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP, HÌNH CHÓP CỤT

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP, HÌNH CHÓP CỤT

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP, HÌNH CHÓP CỤT là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 20:00    872    5   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 19:58    195    0   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 19:55    202    0   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 19:54    188    1   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 19:52    476    4   
SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: PHÉP ĐỒNG DẠNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: PHÉP ĐỒNG DẠNG

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: PHÉP ĐỒNG DẠNG là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Toán học    Lớp 11    28/06/2016 lúc 19:50    294    0   


Hiển thị 1 - 35 trên 343 kết quả

Download ( 0 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Người dùng này chưa down tài liệu nào!


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến