loading
back to top
loading...

Tủ sách của nguyenthinguyenhtvcu

Dòng thời gian

53 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
265 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2016-05-20 14:05:52

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 10/05/1997
Giới tính: Nữ
Tỉnh / TP: Chưa có thông tin
Quận / Huyện: Chưa có thông tin
Bạn đang học tại trường: Chưa có thông tin
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Nguyễn Thị Nguyên
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Tôi là Nguyên sinh viên trường Đại Học Thương Mại rất rui được làm quen các bạn


Upload ( 53 )

Hiển thị 1 - 6 trên 53 kết quả
âm nhạc lớp 6

âm nhạc lớp 6

âm nhạc lớp 6 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tài liệu môn chung. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Tài liệu môn chung    Lớp 6    23/06/2016 lúc 08:15    439    0   
Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 11    17/06/2016 lúc 15:14    483    6   
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 11    17/06/2016 lúc 15:11    904    14   
đội hình đội ngũ

đội hình đội ngũ

đội hình đội ngũ là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 11    17/06/2016 lúc 15:08    293    2   
Nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 10    17/06/2016 lúc 15:07    340    0   
Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 10    17/06/2016 lúc 15:03    2344    23   
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 10    17/06/2016 lúc 15:02    7691    63   
đề cương hóa lớp 11

đề cương hóa lớp 11

đề cương hóa lớp 11 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 11    16/06/2016 lúc 16:07    208    4   
chuyên đề sự điện li

chuyên đề sự điện li

chuyên đề sự điện li là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 11    16/06/2016 lúc 16:07    1238    15   
bảng tổng hợp công thức tổng quát hợp chất hữu cơ lớp 11

bảng tổng hợp công thức tổng quát hợp chất hữu cơ lớp 11

bảng tổng hợp công thức tổng quát hợp chất hữu cơ lớp 11 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 11    16/06/2016 lúc 16:05    268    7   


Hiển thị 1 - 6 trên 53 kết quả

Download ( 0 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Người dùng này chưa down tài liệu nào!


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến