loading
back to top
loading...

Tủ sách của hienhoangc3hh

Dòng thời gian

1 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
5 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2018-05-09 22:38:14

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Hoàng Hiền
Ngày sinh: 06/08/1984
Giới tính: Nữ
Tỉnh / TP: Chưa có thông tin
Quận / Huyện: Chưa có thông tin
Bạn đang học tại trường: Chưa có thông tin
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 1 )

Hiển thị 1 - 1 trên 1 kết quả
bài tập ôn thi trắc nghiệm môn tiếng anh 12

bài tập ôn thi trắc nghiệm môn tiếng anh 12

OTTN-handout là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    09/05/2018 lúc 22:54    107    4   


Hiển thị 1 - 1 trên 1 kết quả

Download ( 17 )

Hiển thị 1 - 2 trên 17 kết quả
Bài tập tiếng anh 10 thí điểm có đáp án

Bài tập tiếng anh 10 thí điểm có đáp án

Bài tập tiếng anh 10 thí điểm có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 10    06/01/2019 lúc 15:08    25    1   
Bài tập tiếng anh 12 thí điểm có đáp án

Bài tập tiếng anh 12 thí điểm có đáp án

Bài tập tiếng anh 12 thí điểm có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    06/01/2019 lúc 15:07    25    1   
Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 220

Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 220

Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 220 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.
Ngoại ngữ    Lớp 11    11/06/2018 lúc 10:14    84    2   
Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 224

Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 224

Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 224 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    11/06/2018 lúc 10:13    75    2   
Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 118

Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 118

Đề thi thử THPT QG Môn Tiếng anh lớp 12 mã đề 118 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    10/06/2018 lúc 08:41    55    1   
Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (7)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (7)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (7) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    23/04/2018 lúc 14:18    114    2   
Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (7)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (7)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (7) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    23/04/2018 lúc 14:15    171    6   
Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (6)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (6)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (6) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    23/04/2018 lúc 14:14    269    2   
Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (5)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (5)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (5) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    23/04/2018 lúc 14:11    700    43   
Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (4)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (4)

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn Tiếng anh (4) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Ngoại ngữ    Lớp 12    23/04/2018 lúc 14:11    754    33   


Hiển thị 1 - 2 trên 17 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến