loading
back to top
loading...

Tủ sách của hellochao

Dòng thời gian

167 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
1860 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2016-08-22 11:23:39

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Hello Chào
Ngày sinh: 22/08/2016
Giới tính: Nam
Tỉnh / TP: Chưa có thông tin
Quận / Huyện: Chưa có thông tin
Bạn đang học tại trường: Chưa có thông tin
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 165 )

Hiển thị 1 - 17 trên 165 kết quả
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:20    170    1   
Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:17    197    2   
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:16    909    9   
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 3: Thư đặt hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 3: Thư đặt hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 3: Thư đặt hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:15    1106    8   
Từ lóng và cụm từ Tiếng Anh chuyên dùng ở nhà hàng

Từ lóng và cụm từ Tiếng Anh chuyên dùng ở nhà hàng

Từ lóng và cụm từ Tiếng Anh chuyên dùng ở nhà hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:12    148    2   
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 1: Thư hỏi hàng (Business Enquiry Letter)

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 1: Thư hỏi hàng (Business Enquiry Letter)

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 1: Thư hỏi hàng (Business Enquiry Letter) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:08    512    0   
Sample Business Letters (101 - 200)

Sample Business Letters (101 - 200)

Sample Business Letters (101 - 200) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:06    182    0   
Từ vựng Tiếng Anh về khách sạn

Từ vựng Tiếng Anh về khách sạn

Từ vựng Tiếng Anh về khách sạn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:05    178    1   
Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh

Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh

Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học    10/04/2017 lúc 14:03    208    1   
Bài luyện tập về câu ước với WISH có lời giải chi tiết

Bài luyện tập về câu ước với WISH có lời giải chi tiết

Bài luyện tập về câu ước với WISH có lời giải chi tiết là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung    21/12/2016 lúc 16:57    1176    6   


Hiển thị 1 - 17 trên 165 kết quả

Download ( 0 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Người dùng này chưa down tài liệu nào!


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến