loading
back to top
loading...

Tủ sách của duong0906

Dòng thời gian

24 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
118 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2016-08-13 12:51:35

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Dương
Ngày sinh: Chưa có thông tin
Giới tính: Nữ
Tỉnh / TP: Chưa có thông tin
Quận / Huyện: Chưa có thông tin
Bạn đang học tại trường: Chưa có thông tin
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 24 )

Hiển thị 1 - 3 trên 24 kết quả
Đề thi số 7 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 7 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 3 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    22/08/2016 lúc 12:17    1587    26   
Đề thi số 8 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 8 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 8 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    22/08/2016 lúc 12:13    402    9   
Đề thi số 9 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 9 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 9 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    22/08/2016 lúc 12:11    322    5   
Đề thi số 10 - chuyên lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 10 - chuyên lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 10 - chuyên lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    22/08/2016 lúc 12:09    1384    11   
Đề thi số 11 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 11 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 11 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    21/08/2016 lúc 16:30    804    21   
Đề thi số 12 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 12 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 12 - chuyên Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    21/08/2016 lúc 16:28    461    14   
Đề thi số 1 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 1 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 1 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    21/08/2016 lúc 16:24    1017    22   
Đề thi số 2 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 2 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 2 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    21/08/2016 lúc 16:22    447    13   
Đề thi số 3 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi số 3 - bồi dưỡng HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án)

Đề thi HSG môn Lý lớp 9 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Vật lý    Lớp 9    21/08/2016 lúc 16:18    874    12   
Đề thi HSG môn Lý lớp 10 năm học 2015 - 2016 (có đáp án)

Đề thi HSG môn Lý lớp 10 năm học 2015 - 2016 (có đáp án)

Đề thi HSG môn Lý lớp 10 năm học 2015 - 2016 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.
Vật lý    Lớp 10    21/08/2016 lúc 16:14    9864    587   


Hiển thị 1 - 3 trên 24 kết quả

Download ( 1 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Đề thi môn Toán lớp 10 năm 2015 - 2016 (có đáp án)

Đề thi môn Toán lớp 10 năm 2015 - 2016 (có đáp án)

Đề thi môn Toán lớp 10 năm 2015 - 2016 (có đáp án) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.
Toán học    Lớp 10    20/08/2016 lúc 17:42    243    3   


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến