loading
back to top
loading...

Tủ sách của linhpham

Dòng thời gian

1371 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
15865 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2017-11-03 17:00:32

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Phạm Thị Linh
Ngày sinh: 18/04/1995
Giới tính: Nữ
Tỉnh / TP: Hà Nội
Quận / Huyện: Huyện Phú Xuyên
Bạn đang học tại trường: Không còn đi học
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 1371 )

Hiển thị 1 - 138 trên 1371 kết quả
Giáo án Sinh học 12 bài 21: Di truyền y học

Giáo án Sinh học 12 bài 21: Di truyền y học

Giáo án Sinh học 12 bài 21: Di truyền y học là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:59    7    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Giáo án Sinh học 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Giáo án Sinh học 12 bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:58    6    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ gen

Giáo án Sinh học 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ gen

Giáo án Sinh học 12 bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ gen là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:57    4    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Giáo án Sinh học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Giáo án Sinh học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:56    3    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:55    6    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Giáo án Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Giáo án Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:54    5    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 15: Bài tập chương I, II

Giáo án Sinh học 12 bài 15: Bài tập chương I, II

Giáo án Sinh học 12 bài 15: Bài tập chương I, II là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:53    3    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Giáo án Sinh học 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Giáo án Sinh học 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:52    3    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 14: Thực hành lai giống

Giáo án Sinh học 12 bài 14: Thực hành lai giống

Giáo án Sinh học 12 bài 14: Thực hành lai giống là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:51    4    0   
Giáo án Sinh học 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Giáo án Sinh học 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Giáo án Sinh học 12 bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    Hôm qua lúc 16:49    3    0   


Hiển thị 1 - 138 trên 1371 kết quả

Download ( 0 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Người dùng này chưa down tài liệu nào!


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến