loading
back to top
loading...

Tủ sách của 726344960867235

Dòng thời gian

16 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
156 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 42 EXP
Điểm năm: 42 EXP
Thành viên từ
2016-12-22 10:12:32

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Châu Nguyễn
Ngày sinh: Chưa có thông tin
Giới tính: Nam
Tỉnh / TP: Bình Phước
Quận / Huyện: Thị xã Đồng Xoài
Bạn đang học tại trường: Trường THPT Hùng Vương
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 11 )

Hiển thị 1 - 2 trên 11 kết quả
10 đề thi THPT QG môn GDCD có đáp án

10 đề thi THPT QG môn GDCD có đáp án

10 đề thi THPT QG môn GDCD có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục công dân    Lớp 12    16/04/2017 lúc 14:30    658    35   
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn GDCD có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn GDCD có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn GDCD có đáp án là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    04/04/2017 lúc 20:44    1410    33   
NGỮ PHÁP TÓM LƯỢC

NGỮ PHÁP TÓM LƯỢC

NGỮ PHÁP TÓM LƯỢC là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:40    185    1   
QUY TẮC XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM

QUY TẮC XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM

QUY TẮC XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:29    183    0   
kiến thức ngữ pháp tiếng anh 12

kiến thức ngữ pháp tiếng anh 12

kiến thức ngữ pháp tiếng anh 12 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:28    1184    18   
câu điều kiện loại 1

câu điều kiện loại 1

câu điều kiện loại 1 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:27    276    1   
Dạng câu điều kiện đảo ngữ

Dạng câu điều kiện đảo ngữ

Dạng câu điều kiện đảo ngữ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:24    417    4   
Trắc nghiệm hay GDCD 12 bài 6,7,8,9

Trắc nghiệm hay GDCD 12 bài 6,7,8,9

Trắc nghiệm hay GDCD 12 bài 6,7,8,9 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Giáo dục công dân    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:17    6173    875   
đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD

đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD

đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    17/01/2017 lúc 22:07    393    10   
ÔN THI THPT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

ÔN THI THPT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

ÔN THI THPT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    22/12/2016 lúc 16:29    1765    84   


Hiển thị 1 - 2 trên 11 kết quả

Download ( 32 )

Hiển thị 1 - 4 trên 32 kết quả
đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1)

đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1)

đề thi thử THPTQG môn GDCD lớp 12 (1) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    20/04/2018 lúc 21:46    151    8   
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN III MÔN GDCD LỚP 12

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN III MÔN GDCD LỚP 12

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN III MÔN GDCD LỚP 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    20/04/2018 lúc 21:43    150    9   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 624

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 624

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 624 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 15:11    1270    52   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 623

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 623

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 623 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 15:09    215    9   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 622

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 622

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 622 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 15:02    151    4   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 614

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 614

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 614 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 15:01    182    3   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 606

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 606

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 606 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 14:08    166    9   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 610

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 610

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 610 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 13:58    144    3   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 602

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 602

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 602 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 13:57    158    6   
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 617

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 617

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN GDCD MÃ ĐỀ 617 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục công dân. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Giáo dục công dân    Lớp 12    30/01/2018 lúc 13:56    210    7   


Hiển thị 1 - 4 trên 32 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến