loading
back to top
loading...

Tủ sách của 601924783299799

Dòng thời gian

138 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
650 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 176 EXP
Điểm năm: 176 EXP
Thành viên từ
2016-03-04 13:48:47

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Nguyễn Thúy Hòa
Ngày sinh: Chưa có thông tin
Giới tính: Nam
Tỉnh / TP: Hà Nội
Quận / Huyện: Quận Cầu Giấy
Bạn đang học tại trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 137 )

Hiển thị 1 - 14 trên 137 kết quả
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 20 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 20 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 20 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 12:45    346    3   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 19 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 19 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 19 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 12:44    223    3   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 18 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 18 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 18 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 11:58    200    1   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 17 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 17 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 17 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 11:52    172    2   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 16 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 16 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 16 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 11:46    167    0   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 15 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 15 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 15 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 11:44    188    0   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 14 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 14 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 14 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 11:34    166    0   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 13 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 13 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 13 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 11:08    151    0   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 12 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 12 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 12 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 10:57    254    5   
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 11 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 11 - Có hướng dẫn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới nhất của Bộ môn sinh học - Đề số 11 - Có hướng dẫn là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.
Sinh học    Lớp 12    23/03/2017 lúc 10:40    180    2   


Hiển thị 1 - 14 trên 137 kết quả

Download ( 1 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Sinh học    Lớp 12    07/06/2016 lúc 15:25    2193    78   


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến