loading
back to top
loading...

Tủ sách của 216677315380696

Dòng thời gian

351 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
1548 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2016-05-01 21:59:57

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Lưỡi Hái Tử Thần
Ngày sinh: Chưa có thông tin
Giới tính: Nam
Tỉnh / TP: Nghệ An
Quận / Huyện: Huyện Quỳnh Lưu
Bạn đang học tại trường: Trường THCS Hồ Xuân Hương
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 310 )

Hiển thị 1 - 31 trên 310 kết quả
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 14)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 14)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 14) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:57    312    2   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 13)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 13)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 13) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:55    267    1   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 12)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 12)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 12) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:54    226    0   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 11)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 11)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 11) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:53    252    0   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 10)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 10)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 10) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:52    246    0   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 9)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 9)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 9) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:51    302    3   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 8)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 8)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 8) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:50    302    1   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 6)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 6)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 6) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:49    252    0   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 5)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 5)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 5) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:48    237    1   
40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 4)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 4)

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9 (Đề số 4) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông
Toán học    Lớp 9    12/09/2016 lúc 17:47    286    0   


Hiển thị 1 - 31 trên 310 kết quả

Download ( 5 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Bài văn mẫu lớp 9 số 2 đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường vào một ngày hè

Bài văn mẫu lớp 9 số 2 đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường vào một ngày hè

Bài văn mẫu lớp 9 số 2 đề 1: Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường vào một ngày hè là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 9    19/08/2016 lúc 10:13    5168    62   
Bài tập viết lại câu so sánh

Bài tập viết lại câu so sánh

Bài tập viết lại câu so sánh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung    05/06/2016 lúc 20:15    1130    11   
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lý THCS rất hay

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lý THCS rất hay

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lý THCS rất hay là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Vật lý    Lớp 9    30/05/2016 lúc 14:57    2830    107   
Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 8    28/05/2016 lúc 19:27    3472    7   
ĐỀ THI MÔN TOÁN HKII LỚP 6

ĐỀ THI MÔN TOÁN HKII LỚP 6

ĐỀ THI MÔN TOÁN HKII LỚP 6 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.
Toán học    Lớp 6    14/05/2016 lúc 16:03    441    6   


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến