loading
back to top
loading...

Tủ sách của camvan.hoa.hnue@gmail.com

Dòng thời gian

923 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
8905 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2017-11-05 09:42:41

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Cẩm Vân Nguyễn Thị
Ngày sinh: Chưa có thông tin
Giới tính: Nữ
Tỉnh / TP: Hà Nội
Quận / Huyện: Quận Cầu Giấy
Bạn đang học tại trường: Trường THCS Cầu Giấy
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 923 )

Hiển thị 1 - 93 trên 923 kết quả
Bài tập thủy phân cacbohidrat

Bài tập thủy phân cacbohidrat

Bài tập thủy phân cacbohidrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 15:09    20    0   
Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat

Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat

Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 15:08    24    0   
Bài tập xác định công thức của cacbohidrat

Bài tập xác định công thức của cacbohidrat

Bài tập xác định công thức của cacbohidrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 15:04    22    0   
Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về cacbohidrat

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về cacbohidrat

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về cacbohidrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 15:02    13    0   
Bài tập lý thuyết về cacbohidrat

Bài tập lý thuyết về cacbohidrat

Bài tập lý thuyết về cacbohidrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 14:56    11    0   
Bài tập về monosaccarit (glucozo và fuctozo)

Bài tập về monosaccarit (glucozo và fuctozo)

Bài tập về monosaccarit (glucozo và fuctozo) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 14:54    11    0   
Lý thuyết về saccarozơ

Lý thuyết về saccarozơ

Lý thuyết về saccarozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 14:49    7    0   
Lý thuyết về fructozơ

Lý thuyết về fructozơ

Lý thuyết về fructozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 14:46    8    0   
Lý thuyết về glucozo

Lý thuyết về glucozo

Lý thuyết về glucozo là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    12/10 lúc 14:41    8    0   
Bài tập về phản ứng đốt cháy este

Bài tập về phản ứng đốt cháy este

Bài tập về phản ứng đốt cháy este là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 12    09/10/2018 lúc 10:29    12    0   


Hiển thị 1 - 93 trên 923 kết quả

Download ( 1 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Giáo án hóa 10 chương trình cơ bản theo chuẩn

Giáo án hóa 10 chương trình cơ bản theo chuẩn

Giáo án hóa 10 chương trình cơ bản theo chuẩn là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Hóa học    Lớp 10    05/11/2017 lúc 22:28    112    1   


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến