loading
back to top
loading...

Tủ sách của nguyenvanbay@gmail.com

Dòng thời gian

78 Tài liệu
0 Theo dõi
0 Lượt xem
271 Tích lũy
Điểm tuần: 0 EXP
Điểm tháng: 0 EXP
Điểm năm: 0 EXP
Thành viên từ
2016-05-31 16:58:07

Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản
Họ và tên: Doraemon
Ngày sinh: Chưa có thông tin
Giới tính: Nam
Tỉnh / TP: Chưa có thông tin
Quận / Huyện: Chưa có thông tin
Bạn đang học tại trường: Chưa có thông tin
Trình độ học vấn: Chưa có thông tin
Thông tin liên lạc
Facebook: Chưa có thông tin
Gmail: Chưa có thông tin
Twitter: Chưa có thông tin
Phone: Chưa có thông tin

Thông tin cá nhân
Nghề nghiệp: Chưa có thông tin
Sở thích: Chưa có thông tin
Tài liệu vừa đọc:
Tài liệu vừa viết:
Tự giới thiệu: Chưa có thông tin


Upload ( 55 )

Hiển thị 1 - 6 trên 55 kết quả
Hướng dẫn soạn bài BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC-MÁC

Hướng dẫn soạn bài BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC-MÁC

Hướng dẫn soạn bài BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC-MÁC là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 11    02/06/2016 lúc 21:12    333    0   
Hướng dẫn soạn bài BIÊN BẢN

Hướng dẫn soạn bài BIÊN BẢN

Hướng dẫn soạn bài BIÊN BẢN là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 9    02/06/2016 lúc 21:10    1003    0   
Hướng dẫn soạn bài ĐIỆP NGỮ

Hướng dẫn soạn bài ĐIỆP NGỮ

Hướng dẫn soạn bài ĐIỆP NGỮ là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 7    02/06/2016 lúc 21:07    611    0   
Hướng dẫn soạn bài THÀNH NGỮ

Hướng dẫn soạn bài THÀNH NGỮ

Hướng dẫn soạn bài THÀNH NGỮ là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 7    02/06/2016 lúc 21:06    443    1   
Hướng dẫn soạn bài TỪ ĐỒNG ÂM

Hướng dẫn soạn bài TỪ ĐỒNG ÂM

Hướng dẫn soạn bài TỪ ĐỒNG ÂM là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 7    02/06/2016 lúc 21:05    600    2   
Hướng dẫn soạn bài TỪ TRÁI NGHĨA

Hướng dẫn soạn bài TỪ TRÁI NGHĨA

Hướng dẫn soạn bài TỪ TRÁI NGHĨA là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 7    02/06/2016 lúc 21:04    1358    1   
Hướng dẫn soạn bài TỪ ĐỒNG NGHĨA

Hướng dẫn soạn bài TỪ ĐỒNG NGHĨA

Hướng dẫn soạn bài TỪ ĐỒNG NGHĨA là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 7    02/06/2016 lúc 21:03    772    1   
Hướng dẫn soạn bài QUAN HỆ TỪ

Hướng dẫn soạn bài QUAN HỆ TỪ

Hướng dẫn soạn bài QUAN HỆ TỪ là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 7    02/06/2016 lúc 21:00    765    0   
Hướng dẫn soạn bài TỪ ẤY

Hướng dẫn soạn bài TỪ ẤY

Hướng dẫn soạn bài TỪ ẤY là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 11    02/06/2016 lúc 20:58    406    3   
Hướng dẫn soạn bài NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC

Hướng dẫn soạn bài NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC

Hướng dẫn soạn bài NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
Ngữ văn    Lớp 10    02/06/2016 lúc 20:55    296    0   


Hiển thị 1 - 6 trên 55 kết quả

Download ( 0 )

Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả
Người dùng này chưa down tài liệu nào!


Hiển thị 1 - 1 trên 0 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến