Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở

Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-03-08 19:04:58 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

bài: Phân tích diễn biến trạng nhân Phèo trong truyện ngắn cùng (đoạn thúc cuộc đời) Những Giới thiệu giả, phẩm phân tích. Phân tích: Hoàn cảnh trong say. Trước thức tỉnh: tỉnh rượu, nhận không gian, cuộc sống xung quanh, tình trạng mình… tỉnh ngộ, nhận được tình thương, chăm vọng, lương thiện niềm vọng thị, trông phép Tiếp thất vọng đớn: không Phèo chối nhưng giữ. hận, quyết giết chết thị. Cuối cùng phẫn tuyệt vọng: uống rượu, khóc. xách Kiến, lương thiện. giết Kiến sát. luận: kịch người sinh người không được người. thông khát vọng lương thiện trong người những khát vọng trong hiện thực tham khảo: viết những nhưng 1941 khẳng định mình trong nước bằng truyện ngắn Phèo. hiện thực xuất tràn tinh thần nhân đạo, chuyên viết tài: người thức nghèo sống mỏi, trong người nông cùng hóa, manh trước Cách mạng tháng Tám. Phèo kiệt Cao, thuộc người nông nghèo. phẩm viết kịch nhân Phèo. kịch Phèo kịch tiếp nhau. Trước kịch người lương thiện thành lương, thậm thành Tiếp kịch chốilàm người lương thiện. Đoạn buổi thúc cuộc thuộc kịch chối quyền người. Phèo nguyên khốn khổ, trong gạch không. mươi tuổi, canh điền Kiến. canh điền khỏe mạnh, nhưng hiền lành đất, không những hiền lành nhút nhát, chính Kiến Kiến chứng kiến cảnh Phèo run. cũng những giản lương thiện trăm ngàn người nông khác đình nhỏ. Chồng cuốc mướn thuê. vải. Chúng nuôi liếng. ruộng làm. bình thường, những người hoàn toàn sống cách lương thiện Nhưng ghen tuông Kiến nhẫn người thanh niên hiền lành, chất phác thực tiếp cường hào, biến nông hiền lành, khỏe mạnh, lương thiện trọng thành làng Đại. đây, Phèo cướp nhân hình nhân tính. Phèo cướp hình người: trọc lốc, răng trắng hớn, cơng cơng, gờm… ngực phanh, những chạm trổ… Không những tính cách cũng khác xưa. không canh điền ngày thằng liều mạng. việc thằng chính cống: làng, rạch phá, chém… tưởng Phèo sống kiếp vật, thúc bằng cách nhưng bằng năng nhất bằng trái nhân lớn, Phèo sống kiếp người cách nhiên. Dưới ngòi nghĩa hiện thực, trình thức tỉnh lương tâm, nhân tính người hóa, diễn không giản, chiều, hoàn cảnh biệt. Trong rượu không bình thường tình Phèo người thì. rượu biệt cùng trận thập nhất sinh khiến Phèo những biến mạnh sinh Thêm nữa, chút tình thương mạc, giản chân thành cháy ngọn lương Chí, đánh thức chất lương thiệnvốn trong người lạc. đầu, giản thằng rượu. người nhau Phèo bụng mửa. Phèo nhặt nhạnh những manh chiếu rách hắn. Sáng sau, Phèo tỉnh khitrời sáng lâu. tiên làng hoàn toàn tỉnh táo. thấy miệng đắng, chân lòng buồn. nhận cuộc sống thường những cảnh sắc, thanh bình tiếng cười những người chợ, tiếng thuyền chài đuổi tiếng chim hót…Những tiếng quen thuộc Nhưng nghe thấy, hoàn toàn tỉnh táo, giác quan hoạt động bình thường. Những thanh chính tiếng thiết cuộc sống động Phèo… tỉnh táo, Phèo nhìn cuộc mình trong khứ, hiện tại, tương lai. Trước hết, những ngày đình nhỏ. Chồng cuốc mướn thuê. vải. Chúng liếng. ruộng làm. thật giản nhưng suốt chưa thành hiện thực. những Phèo không chìm Chí. Hiện thật đáng buồn. Buồn Phèo thấy mình sang cuộc đời, hỏng nhiều đang độc. Tương đáng buồn hơn, nhiều hạnh độc. Chí, đáng nhiều đau. cũng say, tận. tiên tỉnh nghĩ nhận thấy tình trạng đát, tuyệt vọng cuộc mình. Đúng đang nghĩ mang cháo hành nóng nguyên vào. Việc khiến ngạc nhiên động trào nước trong được người cho. thấy cháo hành không cháo hành bình thường trong chứa tình thương chân thành dành hắn. vậy, cũng nghĩa chứa hạnh phúc tiên nhận được. cháo hành tình nguyện, cháo hành cho, tặng, cháo hành tình yêu, mởđầu hạnh phúc đình. mặt, cháo hành hiện tình chan chứa nhân văn. khác, cũng hiện năng nghệ thuật miêu phân tích nhân Cao. đầu, người thì, khơi năng Phèo điều diệu tình thương thức chất lương thiện tiềm trong người Phèo. cháo hành nhất tiên được trong mình. nhận thấy rằng cháo hành ngon. Hương cháo hành hưong tình thương chân thành động, hạnh phúc giản thật, tiên Phèo? cháo hành, Phèo canh điền ngày thấm thía người biết trọng Kiến những việc nhục nhã. Điều chứng Phèo tính lành, nhưng tính trước được hiện, Phèo người nông lương thiện tính đẹp. diện Kiến thực diệt tính nhưng thầm sống trong Phèo, ngay nhân tưởng chừng biến thành nhận được tình chân thành trong đuối đơn, trong hoàn cảnh trận chất sinh sinh. đây, sống đúng người thật mình: khao khát tình thương muốn thành những người lương thiện. đường người lương thiện trước Phèo đóng lại. mong được sống hiền lương Phèo không thành thật. không giúp thêm hắn, kiên quyết ngăn tình này. không đồng cháu thằng Phèo làng Đại, nghề rạch không người. Cách nhìn nhận cũng chính cách nhìn người làng Chí. quen dữmất rồi. lương thức tỉnh, linh người nhưng nhận Phèo thực kịch tinh thần cùng kịch tuyệtlàm người lương thiện. vọng được sống vọng được quay cuộc lương thiện được nhóm ngay nước lạnh ngấm. nghe những mắng thấy nhưng cũng phải nghe theo. giận Phèo những Điều khiến ngẩn người thất vọng nhưng nhưng chưa tuyệt vọng thấy cháo hành. ngẩn người đắng, chua trước thật phàng: người tuyệt, không chấp nhận, khoát không người. cháo hành thoang thoảng khiến càng thêm xót, thấm thía. thấy đường đang đóng chặt trước hắn. đuổi theo thị, nhưng Điều chứng luôn luôn khao khát tình yêu, thiết cuộc lương thiện. đây, thấm thía kịch người sinh người nhưng không được người. tuyệt vọng. Thật thấy khóc rưng rức. Những giọt nước đớn, nhưng muộn màng. Không cách khác, rượu. Nhưng thức uống rượu khác biết nhiêu uống rượu trước. càng uống càng tỉnh không ngửi thấy rượu nghe thoang thoảng cháo hành, càng uống càng thấm thía thân phận. Trong khủng hoảng tắc, Phèo càng thấm thía cướp mình linh người. xách Hành động muốn dội, quyêt liệt khiến hành động chết Nhưngnó Tiềm thức mách Kiến. Trước không định Kiến định chết giận nhưng cuối cùng quên Kiến. kiến, trợn lão, đanh thép người lương thiện,đòi lành lặn. cuối cùng Phèo: lương thiện? chất chứa niềm phẫn uất, đớn, người đọc: người sống cuộc sống người trong bạo, ngột ngạt, nhân tính rồi, chết thù. Hành động vượt khỏi nghĩ tiếng khôn ngoan,gian hùng. cách hành động người không theo kiến đầu, nhưng trong thẳm hồn, hiểu nguyên nhân phải chính Kiến. quyền người lương thiện phải không dược phải thù. Kiến nhưng ngọn cháy trong người Phèo. Phèo thức tỉnh hiểu nguồn kịch mình ngọn càng bùng dội. vây, Phèo chết Kiến không rượu chính bừng cháy. chết chứng khao khát cuộc sống lương thiện. chết Phèo nghĩa mạnh thực phong kiến không những người lương thiện đường cùng hóa, manh chết. nhân Phèo, kịch người nông trước cách mạng: kịch người sinh người không được người. Đồng thời nhân Phèo, thực phong kiến: cướp những Phèo cướp những Phèo muốn. Điều hiện thông khát vọng lương thiện trong người những khát vọng trong hiện thực Ngoài phẩm nhân sinh mang tính triết sắc: người sống đúng nghĩa người trong nhân tính đương thời. thành công truyện ngắn này, thành xuôi hàng hiên thực 1930 1945.