Phân tích Cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-03-08 19:12:22 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Phân tích cảnh trong người bài: Phân tích cảnh Huấn viên quản ngục trong truyện ngắn người tiết truyện ngắn người nhân Huấn được sáng ngời trong cảnh Huấn viên quản ngục, không thuần cảnh chữ, "đây chiến thắng sáng bóng tối, đẹp, thượng phàm tục, bẩn, tinh thần khuất trước thái chịu lệ". Thân Chính Nguyễn Tuân viết trong truyện, cảnh ”một cảnh tượng chưa từng có". vậy? Bình thường không cảnh trang nghiêm trong chốn ngục này. Nhưng .lại chiến thắng "thiên lương" người. văn, nghệ thuật tình, pháp tương phản sảo, đãDoc24.vn dựng những cảnh tượng nghĩa thâm thúy chiến thắng chiến thắng sảng bóng tối. “Cảnh diễn khuya trong ngục. ngục tăm, khuya khoắt, càng bóng tối. Nhưng "trong không khói cháy nhà, sáng đuốc người đqng chăm trên bạch nguyên hồ" "lửa cháy rừng rực, rụng xuống phòng giam, nghe xèo". Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Tuân miêu "ánh sáng rực", "lửa cháy rừng rực” bóng trong phòng giam. Nhấn mạnh sáng đuốc ràng dụng nghệ thuật văn. đây, không sáng bóng theo nghĩa khái quát hơn, mang nghĩa nhân sinh người: sáng lương trí, thiên lương bóng bạo, sáng thiên lương bóng chính ngục này. sáng khai tâm, người đường cuộc sống lương thiện. chiến thắng đẹp, thượng phàm tục, phàm tục, được biểu trong cảnh "một buồng chật hẹp, ướt, tường mạng nhện, rệp, phân chuột, phân gián"; đẹp, thượng được trong tiết mang nghĩa tượng trưng: trắng tinh phiến thơm châu điều dường không trong chốn ngục. trắng phiến tượng trưng tinh khiết thơm thoi hương thơm tình người, tình đời. trên chiến thắng đẹp, thượng phàm tục, bẩn. Huấn ngát chừrig thơm mực: "Thoi mực, thầy thơm quá. Thầy thấy thơm chậu không?…”. không ngục nữa, chẳng bóng tối, cũng chẳng mạng nhện, phân chuột, phân gián nữa. thơm mực, tinh khiết thơm tinh khiết thiên lương người. chiến thắng tỉnh thần khuất trước thải chịu phối giữa những người trong cảnh chữ, đây, thấy thay ngôi: người người (đường hoàng, hiên ngang, dung, thanh thản);Doc24.vn quản ngục khúm núm, động trước những khuyên nhân (viên quản ngục "khúm những đồng tiền đánh chữ", thầy "run bưng chậu mực"). chiến thắng tinh thần khuất trước thái chịu được khắc trong cảnh những người trong cảnh Không cảnh bình thường cảnh giáo thiêng liêng giữa ngựời người nhận chữ. khuyên đĩnh Huấn khác chúc sống trước khuyên tình người mạnh chịu người đường cuộc sống lương thiện. nghẹn ngào trong nước viên quản ngục chiến thắng đẹp, thiện, thiên lương người: "Kẻ muội lĩnh". III. những chiến thắng trong cảnh phân tích trên đây. nghĩa nhân nhân chiến thắng (lúc giờ). tham khảo Đoạn truyện Huấn đoạn nhất trong truyện ngắn người pháp điêu luyện, dựng người, dựng cảnh, tiết cũng cảm, tượng. Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng đẹp, ngợi đẹp, đẹp. Theo ông, (cái đẹp) đỉnh nhân cách người. lùng không tiếc công sức. miêu bằng ngôn giàu riêng ông. Những nhân hiện trong phẩm Nguyễn Tuân phải hiện thân đẹp. những người hoạt động trong những hoàn cảnh, trường biệt, thường. phát hiện, miêu ngoài trong nhân vật. chân thiện; dũng. Truyện ngắn người (1939) trong Vang bóng thời nhất, tiêu biểu nhất Nguyễn Tuân. tưởng dụng công nghệ thuật Nguyễn Tuân được hiện trong đoạn cảnh tượng chưa từng cảnh tượng người viên ngục. Huấn trong truyện người vang bóng. Nguyễn Tuân nguyên giáo, lãnh cuộc khởi nghĩa nông Quát, người dùng thường sáng nhân Huấn (Cao Huấn dạy). Quát trước thành lãnh nông cùng thầy giáo. Nguyễn Tuân tính cách nguyên dựng nhân HuấnDoc24.vn Cao. Quát, người viết tiếng phách lừng lẫy. dựng nhân Huấn Cao, Nguyễn Tuân hiện tưởng thẩm thỏa tinh thần loạn giờ. Truyện nhân chính, Huấn viết đẹp, viên quản ngục Huấn, quyết cách treo trong nhà. Huấn vật. nhau trong tình huống ngục. Người viết nghịch khởi nghĩa nông (triều đình loạn, giặc) đang giam ngày hình. người Huấn quản ngục diện trật Trên bình diện nghệ thuật trên bình diện lập. Tình huống truyện tính kịch. tình huống kịch tính tính cách nhân được tưởng truyện được hiện cách sắc. Huấn nói: nhất sinh không vàng ngọc quyền mình viết giờ. Huấn thường tiền quyền, nhưng Huấn lòng viên quản ngục người sống giữa chốn này, người biết sống bằng nhẫn, bằng biết trọng người nghĩa khí, biết nghĩa lòng biệt nhỡn liên người. biết người thầy quản những thích vậy. Viên quản ngục cũng không nhận được Huấn Cao. nghi ngờ, đuổi. ngục định quen biệt Huấn Huấn tuyệt: Ngươi muốn muốn điều. ngươi đừng chân đây. hiểu được lòng viên quản ngục, động: thiếu chút lòng trong thiên khinh cường quyền tiền bạc, Huấn trọng những lòng biết đẹp, tài, thích quý. Những người theo Huấn được thiên lương. khuyên viên quản ngục nghề mình được thiên lương lành vững cũng nhem nhuốc lương thiện Huân phách. người ngày hình được hiên ngang, đúng phách hùng Quát. trại giam tính vẳng tiếng trên vọng canh, cảnh tượng chưa từng trong buồng chật hẹp, ướt, mạng nhện, phân chuột, phân gián. miêu bằng cách tương phản giữa tính cách Huấn dáy, thỉu hình thời giờ.Doc24.vn Huấn hiện trong viết viên quản ngục. Chính trong tình tiết này, dũng hợp. Dưới đuốc đuốc dầu, người gông, chân vướng xiềng, đang trên trắng tinh căng trên mảnh ván. Người viết xong chữ, viên quản ngục khúm những đồng tiền đánh trên phiến óng. Hình người lồng lộng. Viên quản ngục viên động, khúm trước người Nguyễn Tuân cảnh tượng chưa tùng Cảnh tượng lùng, chưa từng chơi nghĩa thanh phần không diễn trong phòng, sảnh, diễn ngục chật hẹp, thỉu, hám. Cảnh tượng lùng chưa từng thấy hình nghi lộng lẫy, viên quản ngục lại, những diện đương thời khúm rẩy. Điều thấy rằng trong tối, hiện thân không phải đang thống chính đẹp, dũng, thiện, đang chủ. cảnh này, ngục sụp, không phạm không quản ngục lại, người nghệ đang sáng trước ngưỡng sùng kính những liên tài, thấm sáng thuần khiết đẹp, thiên lương phách. Cũng cảnh này, người đang Sáng hình, nhưng những vuông vắn, tươi hiện hoài tung hoành trên bạch nhất khuyên quản ngục huấn người trong thời nhiễu nhương Quan niệm Nguyền Tuân liền thiện. Người trước phải người thiên lương. Nguyễn Tuân dũng. Hiện thân hình tượng Huấn phách lừng sáng trong trong cạnh hình tượng Huấn lồng lộug, thấy lòng trong thiên Trong chữ, hình viên quản ngục cũng động. thanh trong trẻo chen giữa nhạc luật loạn khúm núm, giọng nghẹn ngào, lĩnh bưng chậu không phải thái chân thành khiến tình người đáng thương này. Đoạn truyện Huấn đoạn nhất trong truyện ngắn người pháp điêu luyện, dựng người, dựng cảnh, tiết cũng cảm, tượng.Doc24.vn Ngôn Nguyễn Tuân biến hóa, sáng tạo, hồn, nhịp điệu không kính trang nghiêm động, phần tráng toát trong đoạn văn. người không nữa, không thôi, những tươi những tung hoành người. chiến thắng sáng bóng tối. chiến thắng đẹp, thượng, phàm bẩn, cũng chiến thắng tinh thần khuất trước thái chịu giữa dũng trong hình tượng Huấn đỉnh nhân cách theo tưởng thẩm Nguyễn Tuân, theo triết Nguyễn Tuân. tham khảo Nguyễn Tuân trong Việt Nam. đóng không hiện đại. Suốt cuộc Nguyễn Tuân luôn khát khao đẹp, tinh trời sáng những kiệt đáo. phẩm “Chữ người trích trong “Vang bóng thời”của cũng chứa đụng những nay, chơi được chơi những thức. chơi hiện được toàn đẹp, năng người viết cũng người thưởng thức. Cảnh thường được diễn những trang trọng, trăng tuyết nguyệt khơi nguồn xúc. những uyển chuyển mang trong riêng được đời. Nhưng cũng những uyển chuyển Nguyễn Tuân sinh trong hoàn cảnh khác cảnh hiếm”. cảnh trong phẩm:”chữ ngươi trích trong “Vang bóng thời”. Nguyễn Tuân trong những Việt hiện đại. đóng nước biệt bút. Nguyễn Tuân nhiểu phẩm như: chuyến đánh giỏi, sông Vang bóng thời,... Vang bóng thời trong những phẩm thành công nhất Nguyễn Tuân, cũng trong những truyện ngắn nhất trong tàng Việt Nam. Truyện ngắn “chữ người “dòng cuối cùng”. phẩm tinh Nguyễn Tuân trước Cách Mạng được bình Ngọc Phan đánh phẩm hoàn thiện, toàn mĩ”. Nhân chính trong truyện ngắn Huấn Cao- người song toàn. Huấn tiếng người viết nhanh đẹp. không nghệ thuật pháp uyên bác. Từng chứa hóa, quan niệm nhân thế. Người treo trong không chiêm ngưỡng họa, ngẫm nghĩ những tưởng sắc. Nhưng tính khoảnh, chịu chữ. được HuấnDoc24.vn treo trên đời”. Không nghệ thuật, Huấn người thiên lương. Tính chính trực, khẳng khái, không tiền bạc, quyền mình giờ. hình tượng nhân Huấn trong phẩm, khiến người dáng liên tưởng người lĩnh phong toàn, người hùng Quát. Được nhân tụng Siêu Quát tiền Tùng thất thịnh Đường”. Thật vậy, ngay bước lao, trên gông bằng lim, Huấn không những không trước quát lính giải lạnh lùng thúc mạnh thang gông xuống thềm tảng đánh thuỳnh cái”. giam trong lao, trước biệt nhỡn viên quản nguc, ngày ngày rượu thịt đồng chí, thản nhiên nhận “hứng sinh bình”, thậm khinh viên quản ngục, không muốn bược buồng giam thêm nữa. người năng nghệ thuật, thiên lương đẹp, phách ngang tính khoảnh Huấn tưởng chừng không chịu chấp nhận tặng mình viên quản ngục. nhưng, hiểu lòng thích viên quản ngục, biết chấp tính mạng mình quý, Huấn thay định kiến tiểu thiếu chút lòng trong thiên quyết định tặng ông. Chính này, thiên lương sáng, cạnh sáng đuốc, sáng buồng giam chật thấp phân phân chuột hám. Trong chính ngôi. viên quản ngục hàng ngày khét tiếng khúm núm. gông, chân vướng xiềng” đĩnh đạc, ngục giam nhưng nhân cách khác tưởng chừng nhưng trói buộc ngục tối, này. ngục diến cảnh chưa từng có”. Cảnh chữ- trên được diễn chật hẹp. sáng ngọn đuốc cháy bóng tối. thơm chậu tanh phòng. Trên bạch nguyên từng đẹp, vuông Huấn hiện sinh trên xấu, nhưng không sống chung xấu, thế, xong, Huấn huyên viên quản ngục nghề, thiên lương lành vững, phải thiên lương lành vững thưởng thức được đẹp. thiên lương Huấn cũng sáng bừng thiên lương giấu quản ngục. Hành động lính” chínhDoc24.vn chiến thắng đẹp, thất tmar xấu, Cảnh không diễn trăng tuyết nguyêt trong buồng chật hẹp. được “khai sinh”, thăng hoa. Toàn bóng ngục thuần thiết phách thiên lương. Người ngày phải chịu hình nhưng không chết cùng đẹp. Huấn hiện thân hoàn người chết tinh thần nhưng tưởng Huấn từng đời, theo viên quản ngục trong suốt cuộc lại. chuyện thành công không phán đúng thực trạng đương thời khác tình huống truyện. chuyện cuộc giữa người hoàn toàn khác nhau. người viên quan quản ngục- công trấn phục triều đình, người chống triều đình. nhưng chính người hoàn toàn khác biệt thành người nghệ biết trọng đẹp. truyện cũng trong chính từng nhân vật. Huấn Cao-tên nghệ sáng đẹp. Viên quản ngục- công trấn phạm triều đình- người mong muốn thưởng thức đẹp. chuyện mang kính nhân vật, cảnh ngôn văn. Chính nghệ thuật tương phản, pháp thực pháp lãng thánh công phẩm. Không gian thấp buồng giam, thời gian bóng dáng người trong sáng đuốc sáng thiên lương, năng, phách. ngục -hiện thân sáng năng, thiên lương Không gian được miêu dần: phòng sáng ngọn đuốc, trắng tinh từng vuông vắn. Dường như, cảnh hình tựng nhân Huấn giúp Nguyễn Tuân hiện thành công phong cách nghệ thuật mình. luôn hướng đẹp, thường tưởng, phải tuyệt phải siêu phàm, nhưng cũng tính đáo. truyện thúc nhưng đẹp, phách hiên ngang thiên lương Huấn vương vấn. Người hình dung viên quản ngục biệt quan trường nhà. Ngày ngày, ngắm củaông Huần được treo ngay ngắn trong gian giữa ngôi trong lòng khắc khuyên Huấn.