Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

phân phối chương trình môn lịch sử

33393362363966396230373737376331336437343338346132356133313037663062646434383838353133653734316265393662373332666233643638626534
Gửi bởi: Võ Nguyễn Gia Khánh vào 08:50 PM ngày 25-11-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ CẤP THCS(Kèm theo công văn số: /PGDDT ngày 12/10/2015 của Phòng GDĐT Sông Hinh) LỚP 6. Cả năm 37 tuần (35 tiết). Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết). Học kỳII: 18 tuần (17 tiết). HỌC KỲ Tuần Tiết Tên bài PHẦN MỞ ĐẦU. 01 01 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử. 02 02 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI. 03 03 Bài 3: Xã hội nguyên thủy. 04 04 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông. 05 05 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây.(Gộp mục và giảm tải thành mục: 2.Xã hội chiếm hữu nô lệ Hi Lạp và Rô Ma. 06 06 Bài 6: Văn hóa cổ đại. 07 07 Bài 7: Ôn tập. Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN THẾ KỶ X. Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta. 08 08 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất ta. 09 09 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta. 10 10 KIỂM TRA VIẾT TIẾT. Chương II: Thời đại dựng nước :Văn Lang Âu Lạc. 11 11 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.(Gộp mục 1và giảm tải thành mục 1.Sự cải tiến công cụ sản xuất dẫn đến thuật luyện kim ra đời.) 12 12 Bài 11: Những chuyển biến về xã hội. 13 13 Bài 12: Nước Văn Lang. 14 14 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. 15 15 Bài 14: Nước Âu Lạc.(Mục 2: không dạy đoạn viết trong SGK từ: “Đứng đầu nhà nước là ADV…bồ chính cai quản” .) 16 16 Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo). 17 17 Bài 16: Ôn tập Giaỉ bài tập chương và II 18 18 KIỂM TRA HỌC KỲ I. 19 HỌC KỲ II. Chương III: Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. 20 19 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (năm 40). 21 20 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. 122 21 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ Giữa thế kỷ VI). 23 22 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ giữa thế kỷ VI) (tiếp theo). 24 23 Làm bài tập lịch sử. 25 24 Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542 602).(không yêu cầu học sinhtìm hiểu tiểu sử Lí Bí .) 26 25 Bài 22: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542 602) (tiếp theo)(không yêu cầu học sinh tìm hiểu tiểu sử Triệu Quang Phục .) 27 26 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII IX. 28 27 Bài 24: Nước Champa từ thế kỷ II đến thế kỷ X. 29 28 Bài 25: Ôn tập chương III 30 29 Làm bài tập lịch sử chương III 31 30 KIỂM TRA VIẾT TIẾT. Chương IV: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X. 32 31 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. 33 32 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 34 33 Bài 28: Ôn tập Giaỉ bài tập chương III IV 35 34 Lịch sử địa phương: Những di chỉ khảo cổ thời nguyên thủy Phú Yên. 36 35 KIỂM TRA HỌC KỲ II. 37 2LỚP 7Cả năm 37 tuần (70 tiết)Học kỳi 19 tuần (36 tiết)Học kỳ 18 tuần (34 tiết)HỌC KỲ Tuần Tiết Tên bài Phần một KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI. 01 01 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu. 02 Bài 2: Sự suy vong của của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản Châu Âu. 02 03 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp Tư Sản chống Phong Kiến thời hậu kỳ TrungĐại Châu Âu. 04 Bài 4: Trung Quốc thời Phong Kiến. 1-Sự hình thành xã hội Phong Kiến Trung Quốc. (6 dòng đầu không dạy từ: “ở phía bắc TQ…phát triển rực rỡ ”. 2-Xã hội Trung Quốc thời Tần Hán. 3-Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. 03 05 4-Trung Quốc thời Tống Nguyên. 5-Trung Quốc thời Minh Thanh. 6-Văn hóa, khoa học kĩ thuật Trung Quốc thời Phong Kiến. 06 Bài 5: Ân Độ thời Phong Kiến.(mục 1: Những trang sử đầu tiên .Không dạy.) 04 07 Bài 6: Các quốc gia Phong Kiến Đông Nam Á. 1-Sự hình thành các Vương Quốc cổ Đông Nam Á. 2-Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Phong KiếnĐông Nam Á. 08 3-Vương quốc Cam-Pu-Chia. 4-Vương quốc Lào. 05 09 Bài 7: Những nét chung về xã hội Phong Kiến. (Mục Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến không dạy) 10 Làm bài tập lịch sử (phần lịch sử thế giới Trung Đại). Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX. Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô Đinh Tiền Lê (thế kỷ X) 06 11 Bài 8: Nước Ta buổi đầu độc lập.( Danh sách 12 sứ quân của mục không dạy 12 Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh Tiền Lê. Tình hình chính trị, quân sự. 07 13 II- Sự phát triển kinh tế và văn hóa. Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI XII ). 14 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. 08 15 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống( 1075 1077 ). Giai đoạn thứ nhất (1075). 16 II- Giai đoạn thứ hai (1076 1077). 09 17 Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa. I-Đời sống kinh tế. 18 II-Sinh hoạt xã hội và văn hóa. 10 19 Ôn tập chương II. 320 Làm bài tập lịch sử chương II. 11 21 BÀI KIỂM TRA VIẾT TIẾT. Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỷ XIII XIV ). 22 Bài 13: Nước Đại Việt thế kỷ XIII. I-Nhà Trần thành lập. 12 23 II-Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế. 24 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỷ XIII) I-Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258). Nội dung sự thành lập nhà nước Mông Cổ không dạy 13 25 II-Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285). 26 III-Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 1288). 14 27 IV-Nguyên nhân thắng lợi và nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chốngquân xâm lược Mông Nguyên. 28 Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần. I-Sự phát triển kinh tế. 15 29 II-Sự phát triển văn hóa. 30 Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV. I-Tình hình kinh tế xã hội. 16 31 II-Nhà Hồ và cải cách của Hồ Qúy Ly. 32 Bài 17: Ôn tập giải bài tập chương III Chương IV: Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI ). 17 33 Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quânMinh đầu thế kỷ XV. 34 Lịch sử địa phương: Lương Văn Chánh người có công lớn mở đất Phú Yên 18 35 Ôn tập giải bài tập học kì I. 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I. 19HỌC KỲ II 20 37 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427). I-Thời kỳ miền Tây Thanh Hóa (1418 1423). 38 II-Giải phóng Nghệ An ,Tân Bình ,Thận Hóa và tiến quâ ra Bắc (1424 1426). 21 39 III-Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 cuối năm 1427). 40 Giải bài tập bài 19 22 41 Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 -1527). I-Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật 42 II-Tình hình kinh tế xã hội.( Mục 2: Xã hội Chỉ nêu tên các giai cấp 23 43 III-Tình hình văn hóa giáo dục. IV-Một số Danh Nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. (Chỉ nêu tên các danh nhân văn hóa, không cần chi tiết.) 44 Bài 21: Ôn tập chương IV 24 45 Làm bài tập lịch sử (phần chương IV). Chương V: Đại Việt các thế kỷ XVI XVIII. 46 Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước Phong Kiến tập quyền (thế kỷ XVI XVIII). I-Tình hình chính trị xã hội. 4II- Các cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh –Nguyễn. Mục II: không dạy) 25 47 Bài 23: Kinh tế ,văn hóa thế kỷ XVI XVIII. I-Kinh tế 48 II-Văn hóa. 26 49 Bài 24: khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỷ XVIII. Mục1:Tình hình chính trị .chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa). 50 Bài 25: Phong trào Tây Sơn. I-Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. 27 51 II-Tây Sơn lật đổ chính quyền họ NguyễnVà đánh tan quân xâm lược Xiêm 52 III-Tây Sơn lật đổ chính quyền Họ Trịnh 28 53 IV-Tây Sơn đánh tan quân Thanh 54 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước 29 55 Lịch sử địa phương (Giáo Viên tự lo chương trình) 56 Ôn tập chương 30 57 Làm bài tập lịch sử (chương 58 KIỂM TRA VIẾT TIẾT Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX. 31 59 Bài 27: Chế độ Phong Kiến nhà Nguyễn. I-Tình hình chính trị kinh tế. 60 II-Các cuộc nổi dậy của nhân dân. 32 61 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷXIX. I-Văn học, nghệ thuật. 62 II-Giáo dục, khoa học kỹ thuật. 33 63 Bài 29: Ôn tập chương VI. 64 Làm bài tập lịch sử chương VI. 34 65 Bài 30: Tổng kết. 66 Bài 30: Tổng kết (tiếp theo). 35 67 Tình hình kinh tế, chính trị của nước Đại Việt qua các triều đại: Lý Trần Lê thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIX). 68 Lịch sử địa phương: Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của các tộc người thiểu số phú Yên. 36 69 Ôn tập chương trình học kỳ II 70 KIỂM TRA HỌC KỲ II 37 5LỚP 8.Cả năm 37 tuần (53 tiết).Học ky 19 tuần (36 tiết).Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết).HỌC KỲ I. Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI. Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917 ). Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa Tư Bản. Tuần Tiết Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX 01 01 Bài 1: Cuộc cách mạng Tư Sản đầu tiên. I-Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây âu trong các thế kỷ XV XVII.Cách mạngHà Lan thế kỷ XVI. Mục1:một nền sản xuất ra đời. Hướng dẫn đọc thêm )II-Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. 1-Sự phát triển của chủ nghĩa Tư Bản Anh 2-Tiến trình cách mạng.( mục 2:hướng dẫn đọc thêm 02 3- nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVIIIII-Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh bắc Mỹ. (mục 2: diễn biến cuộc chiến tranh .hướng dẫn đọc thêm 02 03 Bài 2: Cách mạng Tư Sản Pháp 1789 1794 ). I-Nước Pháp trước cách mạng. II-Cách mạng bùng nổ .(chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7,“tuyên ngôn nhânquyền và dân quyền”, dân chủ cách mạng Gia-cô-banh) 04 III-Sự phát triển của cách mạng. 03 05 Bài 3: Chủ nghĩa Tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. I-Cách mạng công nghiệp.(mục 2: cách mạng công nghiệp Pháp ,Đức .không dạy) 06 II-Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. (mục 1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX không dạy) 04 07 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. I-Phong trào công nhân nửa đầu thế kỷ XIX. II-Sự ra đời của chủ nhĩa Mác .(Hướng dẫn HS đọc thêm) Chương II: Các nước âu Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 08 Bài 5: Công xã Pari 1871 .( Mục II và III :Hướng dẫn HS đọc thêm) 05 09 Bài 6: Các nước Anh ,Pháp ,Đức Mỹ cuối thế kỉ XIX. I- Tình hình các nước Anh Pháp ,Đức Mỹ.1. Anh2. Pháp 10 3. Đức4. Mỹ II-Chuyển biến quan trọng các nước đế quốc .(không dạy) 606 11 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. I-Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX.Quốc tế thứ hai. (hướng dẫn HS đọc thêm) II-Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng (1905 1907) 12 Bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và Nghệ thuật thế kỷ XVIII– XIX. (mục II, phần 3:sự phát triển của văn học và nghệ thuật .không dạy) 07 13 Giải bài tập lịch sử chương và II. Chương III: Châu giữa thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX. 14 Bài 9: Ấn Độ thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX. 08 15 Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. (mục II: hướng dẫn HS lập niên biểu .) 16 Bài 11: Các nước Đông Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 09 17 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. (mục III: cuộc đấu tranh của nhân dân lao động .không dạy) 18 BÀI KIỂM TRA VIẾT TIẾT. Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 ). 10 19 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 ). 20 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới Cận Đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917). I-Những sự kiện lịch sử chính. II-Những nội dung chủ yếu. 11 21 III-Bài tập lịch sư (Chương trình lịch sử thế giới Cận Đại).LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI. Từ năm 1917 đến năm 1945) Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô (1921 1941 22 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cáchmạng 1917 1921 ). I-Hai cuộc cách mạng nước Nga năm 1917. 1- Tình hình nước Nga trước cách mạng. 2- Cách mạng tháng Hai năm 1917. 12 23 3- Cách mạng tháng Mười năm 1917. II- Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. nghĩalịch sử của cách mạnh tháng Mười Nga năm 1917.( mục và mục không dạy) 24 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ xã hội 1921 1941 (mục II:chỉ cần nắm được những thành tựu xây dựng XHCN) Chương II:Châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 ). 13 25 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939). I-Châu Âu trong những năm 1918 1929. (mục 2: cao trào cách mạng 1918-1923.quốc tế cộng sản thành lập. hướngDẫn HS đọc thêm 26 II-Châu Âu trong những năm 1929-1939. (mục 2: Phong trào mặt trận nhân dân 29-39 .không dạy) 14 27 Bài 18: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế gới (1918-1939) Chương III: Châu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939 ). 28 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939). 15 29 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc châu 1918 1939 ). I-Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc châu Á.Cách mạngTrung Quốc trong những năm 1919-1939. 30 II-Phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á(1918-1939). 7Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 ). 16 31 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 ). I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai. II-Những diễn biến chính. (hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến chiến tranh.) 1-Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (Từ 1-9-1939 đến đầu 1943). 32 2-Quân Đồng minh phản công,chiến tranh kết thúc (Từ đầu 1943 đến tháng 8-1945). III-Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. Chương V: Sự phát triển của văn hóa, khoa học-kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX. 17 33 Bài 22: Sự phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật nửa đầu Thế kỷ XX. 34 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại( Từ năm 1917 đến năm1945 ). 18 35 Bài tập lịch sử (chương trình lịch sử thế giới hiện đại). 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I. 19HỌC KỲ IIPhần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN 1918. Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX. 20 37 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ 1858 đến 1873. I-Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 21 38 II-Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 đến 1873. 22 39 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 1884 ). I-Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.Cuộc kháng chiến Hà Nội và cáctỉnh đồng bằng Bắc Kì. 23 40 II-Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai.nhân dân Bắc Kì tiếp tục khángchiến trong những năm 1882 1884. 24 41 Bài 26: Phong trào khángchiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ XX. I-Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương “. 25 42 II-Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cầnVương. (Chỉ cần HS nắm được cuộc KN Hương Khê 26 43 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thhế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núicuối thế kỷ XX.(-mục I: Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các giai đoạn cuộc KN -mục II: PT chống Pháp của đồng bào miền núi. Không dạy) 27 44 Lịch sử địa phương: Khởi nghĩa Lê Thành Phương trong phong trào Cần Vương Phú Yên 1885 1887 ). 28 45 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. 29 46 KIỂM TRA VIẾT TIẾT. Chương II: Xã hội Việt Nam (Từ năm 1897 đến năm1918). 30 47 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyểnbiến kinh tế xã hội Việt Nam. I-Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 1914). 831 48 II-Những biến chuyển của xã hội Việt Nam. 32 49 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918. I-Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất. 33 50 II-Phong trào yêu nước trong thời kỳ chiến tranh thế giớiThứ nhất 1914 1918 ).( mục 2: vụ mưu khởi nghĩa Huế và khởi nghĩa Thái nguyên không dạy 34 51 Ôn tập làm bài tập lịch sử Việt Nam (Từ năm 1858 đến năm 1918 ). 35 52 KIỂM TRA HỌC KỲ II 36 53 Trả bài kiểm tra học kì II. 37 9LỚP 9Cả năm 37 tuần (52 tiết)Học kỳ 19 tuần (18 tiết)Học kỳ II: 18 tuần (34 tiết) HỌC KỲ Tuần Tiết Tên bài Phần một: LỊCHN SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY ChươngI: Liên Xô và các nước Đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hai 01 01 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX. I-Liên Xô. 02 02 II-Đông Âu.(mục 2: tiến hành xây dựng CNXH Đọc thêm ). III-Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. 03 03 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa nhũng năm 70 đến đầu nhữngnăm 90 của thế kỷ XX.(mục II: khủng hoảng và tan rã Đông âu. Chỉ cần nắmhệ quả ). Chương II: Các nước Á, Phi, Mỹ la tinh từ những năm 1945 đến nay. 04 04 Bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệthống thuộc địa. 05 05 Bài 4: Các nước châu Á.( mục II, Phần và phần không dạy) 06 06 Bài 5: Các nước Đông Nam Á. quan hệ giữa nhóm nước ASEAN .Hướng HS dẫn đọc thêm) 07 07 Bài 6: Các nước châu Phi. 08 08 Bài 7: Các nước Mỹ la tinh. 09 09 KIỂM TRA VIẾT TIẾT. Chương III: Mĩ, Nhật Bản,Tây Âu từ 1945 đến nay. 10 10 Bài 8: Nước Mỹ.( Mục II Lồng ghép với nội dung bài 12 ). 11 11 Bài 9: Nhật Bản.(mục III: chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sauchiến tranh. Không dạy phần đối nội 12 12 Bài 10: Các nước Tây Âu. Chương IV: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay. 13 13 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. I-Sự hình thành trật tự thế giới mới. II-Sự thành lập liên hợp quốc. III-“Chiến tranh lạnh” IV-Thế giới sau: “Chiến tranh lạnh” Chương V: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ năm 1945 đến nay. 14 14 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học –kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai. 15 15 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay. Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY. Chương I: Việt Nam trong những năm 1930 1939. 16 16 Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 17 17 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1919 1925 ). 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.