Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phân loại các liên từ trong tiếng Anh thường dùng

623e94a15621973a5f1e4419a10b85cb
Gửi bởi: Tiếng anh 123 vào 02:09 PM ngày 4-10-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 223 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÂN LOẠI CÁC LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNGTrong văn viết cũng như văn nói tiếng Anh, ngoài có vốn từ vựng phong phú, sửdụng đúng các cấu trúc ngữ pháp thì việc sử dụng liên từ cũng là một phần quantrọng. Nó không chỉ làm cho bài viết, bài nói trở nên logic, chặt chẽ mà còn giúpngười đọc, người nghe nắm rõ được thông tin mà ta muốn truyền đạt. Để giúp các bạn hình dung rõ hơn, từ đó biết cách vận dụng phù hợp, VnDoc xin giớithiếu một số liên từ thường gặp trong thực tế giúp bạn có thể áp dụng hằng ngày. Mời cácbạn tham khảo.1. Những từ dùng để thêm thông tin And (và) Also (cũng) Besides (ngoài ra) First, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…) In addition (thêm vào đó) In the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, nơi thứ hai,ở nơi thứ ba) Furthermore (xa hơn nữa) Moreover (thêm vào đó) To begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là) 2. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả Accordingly (theo như) And so (và vì thế) As result (kết quả là) Consequently (do đó) For this reason (vì lý do này nên) Hence, so, therefore, thus (vì vậy) Then (sau đó) 3. Những dấu hiệu chỉ sự so sánh By the same token (bằng những bằng chứng tương tự như thế) In like manner (theo cách tương tự) In the same way (theo cách giống như thế)Doc24.vn In similar fashion (theo cách tương tự thế) Likewise, similarly (tương tự thế) 4. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập But, yet (nhưng) However, nevertheless (tuy nhiên) In contrast, on the contrary (đối lập với) Instead (thay vì) On the other hand (mặt khác) Still (vẫn) 5. Những từ dấu hiệu chỉ kết luận hoặc tổng kết And so (và vì thế) After all (sau tất cả) At last, finally (cuối cùng) In brief (nói chung) In closing (tóm lại là) In conclusion (kết luận lại thì) On the whole (nói chung) To conclude (để kết luận) To summarize (tóm lại) 6. Từ dấu hiệu để chỉ ví dụ Bạn có thể dùng những cụm từ sau trước khi đưa ra ví dụ, như thế người đọc sẽ dễ dàngbiết được bạn đang chuẩn bị nói tới cái gì. As an example (ví dụ như) For example (ví dụ như) For instance (ví dụ như) Specifically (như...) Thus (vì vậy,...) To illustrate (ví dụ như...)7. Những từ dấu hiệu chỉ sự khẳng định In fact (thực tế là) Indeed (thật sự là)Doc24.vn No (không) Yes (có) Especially (đặc biệt là) 8. Những từ dấu hiệu chỉ địa điểm Above (phía trên) Alongside (dọc) Beneath (ngay phía dưới) Beyond (phía ngoài) Farther along (xa hơn dọc theo…) In back (phía sau) In front (phía trước) Nearby (gần) On top of (trên đỉnh của) To the left (về phía bên trái) To the right (về phía bên phải) Under (phía dưới) Upon (phía trên) 9. Những từ dấu hiệu chỉ sự nhắc lại In other words (nói cách khác) In short (nói ngắn gọn lại thì) In simpler terms (nói theo một cách đơn giản hơn) That is (đó là) To put it differently (nói khác đi thì) To repeat (để nhắc lại) 10. Những từ chỉ dấu hiệu thời gian Afterward (về sau) At the same time (cùng thời điểm) Currently (hiện tại) Earlier (sớm hơn) Formerly (trước đó) Immediately (ngay lập tức)Doc24.vn In the future (trong tương lai) In the meantime (trong khi chờ đợi) In the past (trong quá khứ) Later (muộn hơn) Meanwhile (trong khi đó) Previously (trước đó) Simultaneously (đồng thời) Subsequently (sau đó) Then (sau đó) Until now (cho đến bây giờ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
36393064303966323238373032646539636431356436656237636163343839373334313264323263353037643262376235613937663564633731396133353030