Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phần hình học - Bài 16 (Sgk tập 2 - trang 135)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một mặt phẳng chứa trục OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn làm bài:

Bài toán có 2 trường hợp

a) Đường cao của hình trụ bằng 3cm. Khi đó chiều rộng của hình chữ nhật là đường kính của hình trụ, suy ra R = 1cm

Vậy Sxq = 2πRh = 2π .1 .3 = 6π (cm2)

V = πR2h = π. 12 . 3 = 3π (cm3)

b) Đường cao hình trụ bằng 2cm

khi đó chiều dài của hình chữ nhật là đường kính của hình trụ, suy ra R = 1,5

Vậy Sxq = 2πRh = 2π . 1,5 . 2 = 6π (cm2)

V = πR2h = π . 1,52 . 2 = 4,5 π (cm2)

Các câu hỏi cùng bài học