Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phần hình học - Bài 1 (Sgk tập 2 - trang 134)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chu vi hình chữ nhật ABCD là 20cm. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đường chéo AC ?

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 1 trang 134 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 1 trang 134 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Các câu hỏi cùng bài học