Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phân biệt another, other và cách sử dụng

e5e43cf6e0245e4d08dc2971398487ca
Gửi bởi: Nguyễn Tâm Như vào ngày 2016-05-16 14:52:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phân biệt another, other và cách sử dụngAnother và other là không xác định hai từ này thường gây nhầm lẫn cho chúng ta. Trong bài học dưới đây giới thiệu cho các bạn cách dùng của từ này.Nếu other có The đi kèm theo trước: The other là xác định. Nếu chủ ngữ là đã biết (được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ. Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nếu trên) thì other trở thành others. Không bao giờ được dùng others danh từsố nhiều.Dùng với danh từ đếm được Dùng với danh từ không đếm đượcAn Other danh từ đếm được số ít một cái, một cái, một ngườinữa, một người khác (= one more).The other danh từ đếm được sốít cái cuối cùng còn lại (của một bộ), người còn lại (một nhóm), last of the set presentThe orther pencil the last pencil presentOther danh từ đếm được số nhiều mấy cái nữa, mấy cái khác, mấy người nữa, mấy người khác (= more of the set).The other danh từ đếm được sốnhiều những cái còn lại (của một bộ), những người còn lại (củamột nhóm), the rest of the set. Other danh từ không đếm được một chút nữa (= more of the set).Other water some more waterThe other danh từ không đếm được chỗ còn sót lại.The other water the remainingThe other pencils all remaining pencils. water.I don’t want this book. Please give me another .(Another any other book not specific)I don’t want this book. Please give me the other .(The other the other book, specific)This chemical is poisonous. Others are poisonous too.(Others the other chemicals, specific)I don’t want these books. Please give me the others .(The others the other books, specific)Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay cho danh từ:I don’t want this book. Please give me another one.I don’t want this book. Please give me the other one .This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.I don’t want these books. Please give me the other ones .This hoặc that có thể dùng one nhưng these và those ones, mặc dù cả từ này đều có thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khikhông đi với one hoặc ones:I don’t want this book. want that .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.