Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC LỚP 10 ĐỀ SỐ 1

30643131656464666639366532346633613466306334306464613365363935663233643532616538373263636330636666396636383564613961356130343338
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:32 PM ngày 27-12-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 6. Bài 5.

ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
I. Mục tiêu.
1.Kiến thức:
- HS nắm được các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến
giữa XIX.
- Những chính sách cai trị của các vương triều và những biểu hiện của sự
phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời phong kiến.
- Một số thành tựu của văn hoá Ấn Độ thời cổ trung đại.
2.Kĩ năng:
- Giúp học sinh biết tổng kết những kiến thức trong bài (và c ả các bài qu ốc
gia phong kiến Đông Nam Á) để đạt được mục tiêu bài học.
3. Thái độ:
- Qua bài học thấy được Ấn Độ là một trong những trung tâm c ủa văn minh
nhân loại và có ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển lịch sử và văn minh của
nhiều dân tộc Đông Nam Á.
4. Năng lực, phẩm chất:
- Năng lực: tự học, NL hợp tác, NL tái hiện, so sánh, phân tích, rút ra bài
học lịch sử
- Phẩm chất: Sống có trách nhiệm, có tình yêu quê hương đ ất n ước, yêu
hòa bình.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:

+ Bản đồ Ấn Độ, Đông Nam Á
+ Một số tranh ảnh về công trình kiến trúc, tranh điêu khắc Ấn Đ ộ và Đông
Nam Á.
2. Học sinh:
- Ôn tập kiến thức đã học. Đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk.
- Sưu tầm tư liệu liên quan.
III. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp: trực quan, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hợp tác, thảo
luận….
- Kĩ thuật: lắng nghe và phản hồi tích cực, kĩ thuật trả lời 1 phút...
IV. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Hoạt động khởi động:
- GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số.
- Kiểm tra: Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá khoa học, kĩ thu ật
của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến.
- Giáo viên giới thiệu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Hoạt động của thầy- trò

Nội dung cần đạt
1.Những trang sử đầu tiên.( giảm
tải)
2. Ấn Độ thời phong kiến.

Hoạt động 1:
G:Dùng bản đồ Đông Nam Á giới
thiệu đất nước Ấn Độ.
HS đọc sgk/ 16
? Sự phát triển của vương triều - Từ thế kỉ IV- giữa thế kỉ V là thời kì
Gupta thể hiện ở những mặt nào?
phát triển cực thịnh của vương triều

- Cả kinh tế, xã hội, văn hóa đều phát Gupta.
triển
? Về kinh tế họ đã có những thành
tựu gì?
? Sang đầu thế kỷ thứ VI, tình hình + Kinh tế: Luyện kim, dệt, đồ trang
Ấn Độ có biến động gì?
sức vàng, bạc, mĩ nghệ...
- Thế kỉ VI bị nước ngoài thống trị.
- Thế kỉ XII- XVI bị người Thổ Nhĩ
Kì thống trị bắc Ấn, lập vương triều
hồi giáo Đêli.
? Vương triều hồi giáo ĐêLi có + Chiếm đất, cấm đạo, >< dân tộc
những chính sách cai trị như thế nào? căng thẳng.
? Đầu thế kỉ XVI, Ấn độ lại có biến - Đầu thế kỉ XVI người Mông Cổ tấn
động ntn?
công lập vương triều Ấn Độ Môgôn
do vua A-cơ-ba đứng đầu.
?Vương triều Mô Gôn đã thi hành + Xoá bỏ sự kì thị chủng tộc.
chính sách gì?
+ Thủ tiêu đặc quyền hồi giáo.
+ Khôi phục kinh tế, văn hoá Ấn Độ.
? So sánh với các chính sách cai trị -> Tiến bộ, tích cực hơn
của vương triều ĐêLi?
Gv: tuy nhiên vương triều tồn tại đến - Giữa thế kỉ XIX bị thực dân Anh
giữa thế kỷ XIX lại bị thực dân Anh thống trị, đến 1950 giành độc lập.
xâm lược và trở thành thuộc địa của
Anh
? Tóm lại, em có nhận xét gì về tình => Thời kì phong kiến hình thành rất
hình Ấn độ thời phong kiến?
sớm(khoảng thế kỷ thứ II), có nhiều
G:Sơ kết chuyển ý.
biến động trên mọi mặt.
Hoạt động 2:
3.Văn hoá Ấn Độ.
H:Đọc sgk.
? Nền văn hóa Ấn Độ có nét tiêu biểu + Có chữ viết riêng .
nào?
+ Có nhiều tác phẩm thơ, ca, kịch
khổng lồ.
+ Kinh Vêđa = chữ Phạn nổi tiếng.
+ Hai bộ sử thi nổi tiếng:
Mahabharata
Ramayana.
Gv: tác phẩm: Sơkuntơla: là tác phẩm + Vở kịch: Sơkuntơla – của Kaliđasabất hủ tiêu biểu cho nền văn học thời Gúp ta.
nghệ thuật của Ấn Độ. Sau này thơ
hiện đại nổi tiếng có nhà thơ Tago

? Hãy kể tên các kiểu kiến trúc tiêu + Nghệ thuật kiến: Kiến trúc Hinđu.
biểu của Ấn Độ.
Kiến trúc phật giáo.
H:Xem H11 kiến trúc Ấn Độ và kiến
trúc các nước khác.
? Em có nhận xét gì về kiểu dáng các
công trình kiến trúc này.
- HS TL( tinh sảo, độc đáo….)
- Gv: Khu đền Ăng co ở Campuchia
cũng có kiểu kiến trúc Hin đu….
? Qua tìm hiểu, em có nhận xét gì về => Ấn Độ có nền văn hóa lâu đời,
nền văn hóa Ấn độ?
trung tâm văn hóa lớn, ảnh hưởng sâu
rộng đến sự phát triển lịch sử và văn
hóa của nhiều nước ĐNA và thế giới
3. Hoạt động luyện tập:
- Xã hội phong kiến ở Ấn độ trải qua mấy vương triều?
- Em hãy kể tên các tác phẩm văn học tiêu biểu của Ấn Độ mà em biết?
- Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.
4. Hoạt động vận dụng:
- Em có biết di sản văn hóa nào của Việt Nam th ể hi ện s ự ảnh h ưởng c ủa
văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ?( Thánh địa Mỹ Sơn - Qu ảng Nam; Hoàng thành
Thăng Long...)
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:
- Tìm hiểu thêm những tư liệu liên quan đến lịch sử Ấn Độ giai đoạn trên.
- Chuẩn bị bài : Các quốc gia phong kiến ĐNÁ
+ Đọc trước bài mới và trả lời các câu hỏi trong sgk
* Phụ lục:
G: Tư liệu về Kaliđasa - nhà thơ vĩ đại trong nền văn học cổ điển Ấn độ.
Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người chăn bò nuôi nấng l ớn lên tuy đ ần đ ộn

nhưng khỏe mạnh được nàng công chúa yêu mến xin vua cha cho lấy Kaliđasa,
được sống trong thời đại hoàng kim, được tiếp xúc với nguồn cảm hứng dồi dào
trong tập kinh Vê – đa….ông đã tạo nhiều tác phẩm bất h ủ cho n ền văn h ọc Ấn
Độ, tiêu biểu 3 vở kịch, một số tác phẩm thơ trữ tình, kịch thơ.
*************************************************************