Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ôn tập chương II - Câu 4 (SGK tập 1 - trang 139)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát biểu định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân ?

Hướng dẫn giải

1. Định nghĩa

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

2. Tính chất.

Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.

Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh vuông góc bằng nhau.

3. Tam giác đều.(cách chứng minh)

Định nghĩa: tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

Hệ quả:

- Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 600

- Nếu trong một tam giác có ba góc bằng nhau thì đó là tam giác đều.

- Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 600 thì đó là tam giác đều

Các câu hỏi cùng bài học