Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

30306362636433343536653163383138613435623964646332343231616563383766343231643237356232383736336339616533336230333930383732663061
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần vào 10:37 AM ngày 30-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH TIỀN LÊ I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ –QUÂN SỰ 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước:- 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt,đóng đô Hoa Lư. (Ninh Bình)Năm 970, Vua đặt niên hiệu Thái Bình, giao hảo với nhà Tống- Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội.2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê* Sự thành lập của nhà Lê:- Năm 979: Đinh Tiên Hoàng và con Đinh Liễn bị hảm hại nội bộ lục đục.- Nhà Tống lăm le xâm lược, năm 980 Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.- Lê Hoàn (Lê Đại Hành) đổi nien hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê (Tiền Lê)- Tổ chức chính quyền.Trung ương có Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành. Giúp vua có thái sư và đạisư. Dưới vua có các quan văn- võ, phong vương cho các con. Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ, châu* Quân đội:- Gồm 10 đạo, chia thành bộ phận:- Cấm quân (quân của triều đình)- Quân địa phương đóng tại các lộ luân phiên vừa luyện tập, vừa làm ruộng.3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàna) Hoàn cảnh lịch sử:- Cuối năm 979, nội bộ nhà Đinh lục đục vì tranh quyền lợi, quân Tống xâm lược.b) Diễn biến:- Đầu năm 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo đuờng thủy và bộtiến đánh nước ta.+ Đường bộ theo đường Lạng Sơn+ Đường thuỷ theo sông Bạch Đằng- Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cho quân đóng cọcở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra. Cuối cùng thủy quân địch bị đánh lui.- Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt buộc phải rút quân về nước.c) Kết quả nghĩa:- Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, củng cố nền độc lập.- Khẳng định khả năng bảo vệ độc lập của dân tộc. II/ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ :a. Nông nghiệp:- Chia ruộng đất công làng xã cho nông dân. để cày cấy,nông dân có nghĩa vụ nộp thuế, đi lính và lao dịch cho nhà nước.- Nhà vua quan tâm đến sản xuất,khuyến khích nhân dân làm nông nhgiệp.+ Tổ chức Lễ cày tịch điền khuyến khích khai khẩn đất hoang.+ Chú trọng thủy lợi, thuỷ đạo.* Kết quả: Nông nghiệp ngày càng ổn định và phát triển.b. Thủ Công Nghiệp- Các xưởng thủ công nhà nước như: Xưởng đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc,xây dựng cung điện, chùa chiền….- Các nghề thủ công truyền thống:Dệt lụa, làm giấy, đồ gốm tiếp tục phát triển.c. Thương Nghiệp:- Đúc tiền đồng lưu thông trong nước.- Nhiều trung tâm buôn bán, khu chợ được hình thành.- Buôn bán với nước ngoài được mở rộng2. Đời sống xã hội và văn hóa:a. Xã hội: Gồm tầng lớp:- Tầng lớp thống trị: Vua,c ác quan văn, quan võ và một số nhà sư.- Tầng lớp bị trị: Nông dân, thợ thủ công,thương nhân, một số địa chủ và nô tì.b. văn hóa:- Giáo dục chưa phát triển.- Đạo Nho xâm nhập vào nước ta- Đạo phật được truyền bá rộng rãi.- Chùa chiền được xây dựng nhiều,nhà sư được coi trọng.- Các loại hình văn hóa dân gian khá phát triển.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.