Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Kiến thức trọng tâm

I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT.

Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, không có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người. Nó là ngôn ngữ được tổ chức, sắp xếp, lựa chọn tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được những giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ.

II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

1. Tính hình tượng

2. Tính truyền cảm

3. Tình cá thể hóa

Bài tập

Loading...