Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ngoài hệ điều hành Windows đã học em tìm hiểu thêm một hệ điều hành khác là Chrome OS

ea3c84bb6fdc84423b726e451153e7a8
Gửi bởi: Dương Thị Mỹ Duyên vào ngày 2016-07-14 12:15:39 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 525 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu