Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Nghị luận xã hội về vấn đề đặt ra từ một câu chuyện

30326435363436336561333330623934633630613462303131393063353639343536396232613735303863323264343163313430663661643538656337613063
Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào 08:17 AM ngày 3-07-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 282 | Lượt Download: 1 | File size: 0.014816 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nghị luận xã hội về vấn đề đặt ra từ một câu chuyện
TRIẾT LÍ CỦA ÔNG THỢ MAY
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
1. Yêu cầu về kĩ năng
- Biết cách làm một bài văn nghị luận xã hội.
- Bài viết có bố cục hoàn chỉnh, lập luận chặt chẽ, có nêu dẫn chứng minh họa, hạn chế
lỗi diễn đạt, chính tả.
2. Yêu cầu về kiến thức
Học sinh có thể tập trung vào những vấn đề sau:
Đây là dạng đề mở nên học sinh có thể trình bày những suy nghĩ của cá nhân trên cơ sở
hiểu được chủ đề tư tưởng của câu chuyện. Có thể có những ý như sau:
- Trong cuộc sống rất cần sự quan sát tinh tế, nhạy bén. Đó là cách thức đầu tiên để nhận
thức sự việc.
- Trong sự quan sát đó, cũng rất cần rút ra những đặc điểm bản chất của sự việc để từ đó
kết quả nhận thức được đầy đủ hơn, chính xác hơn.
- Cần phải biết vận dụng khéo léo những gì đã biết vào những tình huống thực tế, cụ thể;
không nên cứng nhắc.
NGÔI NHÀ CÓ MỘT NGHÌN CHIẾC GƯƠNG
1. Yêu cầu về kĩ năng
- Biết kết hợp các thao tác nghị luận để làm bài văn nghị luận xã hội.
- Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt sáng tỏ, lưu loát.
2. Yêu cầu về nội dung
a. Giải thích ý nghĩa câu chuyện
- Cách nhìn ngôi nhà của chú chó thứ nhất: ẩn dụ cho cách nhìn thân thiện, nhân ái, tin yêu,
cởi mở của con người.
- Cách nhìn ngôi nhà của chú chó thứ hai: ẩn dụ cho cách nhìn hẹp hòi, thiển cận, ác cảm,
thiếu tin yêu của con người.
- Ý nghĩa của câu chuyện: chúng ta ứng xử với con người và cuộc đời thế nào thì con
người và cuộc đời sẽ đáp trả lại chúng ta thế ấy. Nếu ta mở lòng nhân ái, thân thiện tin
yêu ta được đáp đền bằng lòng tin yêu và thân thiện. Nếu ta đóng kín cõi lòng trong vị kỉ,
hẹp hòi, ác cảm ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự tin yêu.
b. Suy nghĩ của bản thân
- Học sinh có thể có những ý kiến khác nhau miễn sao lí giải, minh chứng một cách có
tình, có lí, có sức thuyết phục.
- Phải biết bổ sung, nâng cao, mở rộng vấn đề:
- Qua câu chuyện phải rút ra được bài học cho bản thân: đó là bài học về cách nhìn đời,
nhìn người, cách ứng xử với mọi người xung quanh.