Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

NGHỊ LUẬN VỀ LÒNG KHOAN DUNG

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào 04:09 AM ngày 1-06-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 227 | Lượt Download: 0 | File size: 0.019919 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NGHỊ LUẬN VỀ LÒNG KHOAN DUNG
I. MỞ BÀI
II. THÂN BÀI
1. Thế nào là lòng khoan dung ?
Khoan dung là lòng rộng lượng, bao dung, thương yêu con người, sẵn sàng tha thứ,
không khắt khe, không trừng phạt, hoặc sẵn sàng xoá bỏ những lỗi làm mà người khác
(thường là người dưới) đã phạm phải. Khoan dung vừa có lợi cho ta vừa có l ợi cho
người. Chẳng thế mà danh nhân Pierre Benoit đã khẳng định “Khoan dung là đức tính
đem lợi về cho cả ta lẫn người khác”.
2. Bàn luận
Vì sao khoan dung mang lại nhiều cái lợi cho ta?
 Vì : Khi ta thể hiện lòng khoan dung với ai đó thì tâm h ồn ta c ảm th ấy thanh
thản, nhẹ nhõm vì đã làm được một điều vừa có ý nghĩa của phẩm chất nhân ái,
vì như thế là không vị phạm vào sự nhỏ nhen, hẹp hòi, trái với phẩm chất quý
giá của con người.
 Mặt khác, khoan dung,tha thứ lỗi lầm cho người khác thì có th ể c ảm hoá đ ược
họ. Khi được nhận lòng khoan dung của ta, thì bản thân người đó sẽ ăn năn hối
lỗi, tự tu chỉnh bản thân mình, sửa chữa lỗi lầm và có thể biết ơn ta nữa, để từ
đó không tiếp tục phạm lỗi mà họ đã từng mắc phải.
 Vì thế, lòng khoan dung, độ lượng, tha thứ đã được mọi người đánh giá rất cao,
xem đó là “Tài sản lớn nhất của đời người”. Bởi trong con người ta, có phần tốt
và phần xấu, phần thiện và phần ác, phần người và phần con.
 Chính lòng bao dung đã góp phần tẩy rửa phần con, tô đậm thêm ph ần người,
phẩm giá làm người. Nó làm cho tâm hồn ta trở nên thánh thi ện, cao th ượng và
giàu có hơn mà như chúng ta đã biết sự giàu có v ề v ật chất không th ể nào sánh
được với sự giàu có của tâm hồn. Đúng như một triết gia nào đó đã nói: s ự
nghèo nàn về của cải vật chất không đáng sợ bằng sự nghèo nàn về tâm hồn.
 Mặt khác, lòng khoan dung sẽ là một yếu tố quan trọng đem lại sự bình yên, hoà
thuận, thân thiện cho xã hội và gia đình. Trong cuộc sống đa dạng thường ngày,
tránh sao khỏi sự va chạm trong lời nói, việc làm có thể dẫn đ ến mâu thu ẫn,
xung đột. Trong tình thế ấy, ta nên bình tĩnh suy nghĩ và sẵn sàng đối xử bằng
sự nhường nhịn, lòng khoan dung, thì mọi sự sẽ trở nên “hoà bình” và sự tốt
đẹp của cuộc sống sẽ lại tiếp diễn. Trong gia đình cũng vậy, tình nghĩa cha mẹ,

vợ chồng con cái là thiêng liêng, bền chặt nhưng tránh sao khỏi có nh ững lúc
xung khắc, bất hoà.
 Vì thế, ta phải lấy sự khoan dung, sự nhường nhịn làm phương châm xử thế
“Một sự nhịn, chín sự lành” , “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi nhỏ lửa một
đời không khê”. Có thế thì gia đình mới luôn luôn được sống trong sự bình an,
mà sự bình an là niềm sung sướng lớn nhất của con người. Vì như lời nhà đại
thi hào nước Đức, Gớt : “Dù là làm vua chúa hay là dân cày, k ẻ nào tìm th ấy s ự
bình an trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất”. Mặt trái của lòng
khoan dung là sự khắt khe, cố chấp và cao hơn nữa là sự m ặc c ảm, thù dai.
Mang trong mình lòng khoan dung thì không được cố chấp, thù dai. Nhà Phật
từng dạy: “Oán thù nên cởi chứ không nên buộc” , “Oan ức mà tr ả thù thì oán
đối kéo dài” (Lời tâm niệm thứ 10 của Phật). Còn cha ông ta ngày x ưa t ừng
khuyên con cháu : “Đấng trượng phu không thù mới đáng. Người quân tử không
oán mới nên”. Người xưa gọi đó là “trượng phu”, “quân tử”, nhưng ngày nay, ta
gọi đấy là những người có sự bao dung, rộng lượng, biết ứng xử có văn hoá.
“Người yêu người, sống để yêu nhau”. Được như thế thì “Có gì đẹp trên đ ời
hơn thế”. Ta bao dung người, yêu thương, độ lượng, tha thứ người thì một lúc
nào đó sẽ được người hay người khác tha thứ cho ta. Đúng như ca dao xưa từng
nói: “Thương người người lại thương ta – Ghét người, người lại hoá ra ghét
mình”.
3. Bài học nhận thức và hành động
Bản thân mỗi chúng ta phải không ngừng tự rèn luy ện,phấn đấu b ồi đắp cho mình có
lòng khoan dung rộng lớn.Lòng khoan dung là tài sản vô giá của con người và cũng là
phương châm đối nhân xử thế tốt nhất để nhằm hoàn thiện nhân cách bản thân và đ ưa
lại sự bình an cho cuộc sống.
III. KẾT BÀI
2020-09-30 03:56:47