Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Mục lục bài giảng môn đồ họa máy tính

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-12-23 08:52:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 152 | Lượt Download: 0 | File size: 0.026786 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC

Chương trình đào tạo ................................................................................................. 01

Chương trình mô đun ................................................................................................. 03

Giáo án chi tiết ........................................................................................................... 04

Đề cương chi tiết bài giảng ........................................................................................ 09

Trình tự thực hiện ..................................................................................................... 14

Các lỗi thường gặp ..................................................................................................... 15

Phiếu luyện tập .......................................................................................................... 16

Phiếu đánh giá ........................................................................................................... 20

Tài liệu học tập cho sinh viên .................................................................................... 21