Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

MOVERS READING AND WRITING TEST 6

756b4298185a6cad0869661a5f051b4e
Gửi bởi: hai112005 vào ngày 2017-03-08 06:14:42 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Câu I: Cho hàm số f(x) -x4 2(m 1)x2 2m 1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với 2) Tìm các giá trị của để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm phân biệt có hoành độ tạo thành cấp số cộng. Câu II: 1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1;1] 2) Tìm để nghiệm lớn của phương trình: x2 (2a 6)x 13 đạt giá trị lớn nhất. Câu III: Giải các phương trình sau: 1) log√2 (x 1) (x 5) log4 (3x 1)2 2) Câu IV: 1) Trong mặt phẳng với hệ độ độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là (-2; 1) và thỏa mãn điều kiện góc AIB 900, chân đường cao kẻ từ đến BC là (-1; -1), đường thẳng AC đi qua điểm (-1;4). Tìm tọa độ các đỉnh A, biết rằng đỉnh có hoành độ dương. 2) Cho đường thẳng (d) và đường tròn (C) có phương trình: (d): 2x 2y 0, (C): (x 1)2 (y+ 2)2 a) Xác định vị trí tương đối của (d) và (C). b) Tìm trên (C) điểm N(x1; y1) sao cho x1 y1 đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Câu V: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 600. Biết SB SC BC =a tính thể tích khối chóp theo a. Câu VI: Khai triển (x 2)100 a0 a1x a2x2 a100x100 a) Tính a0 a1 a2 a100 b) Tính a1 2a2 100a100 TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ (25/10/2015) MÔN THI: TOÁN HỌC Thời gian làm bài 180 phút; không kể thời gian giao đề x45 21 log21 0sin22cossin)sin(cos266xxxxx