Một số mẹo phân tích đồ thị hàm bậc 4 trong khảo sát

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2016-03-01 15:38:11 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn phân tích trong khảo biết được phân tích trong trình toán liên quan khảo chúng được dạng tổng quát dung trong giảng thầy trình liên quan tính biến thiên Trước tiên quan được dạng tổng quát Dạng toán tính điệu đồng biến, nghịch biến trên Theo trùng phương chúng trong chương trình liệu trên không? toán đồng biến, nghịch biến trên không? Theo quan điểm riêng thầy không vậy. Chúng trùng phương trên thấy ngay. Trong nhìn thấy không chúng đồng biếnDoc24.vn nghịch biến trên không toán. trùng phương chúng đồng biến, nghịch biến trên từng khoảng đoạn khác toán chúng nào? đồng biến, nghịch biến trên khoảng giải được toán dạng dạng tổng quát hình phía trên. Trong chúng trường này. nhiên nhìn dạng tổng quát biện luận toán theo trường hợp. Trường Phương trình y' nghiệm phân biệt dạng phương trình y' cũng phân tích được thành dạng: m)(x2 hằng nghiệm phương trình rồi. Công việc chúng điều kiện phương trình nghiệm phân biệt khác xong. bảng biến thiên, khoảng đồng biến nghịch biến toán khoảng nghiệm. Trường Phương trình y' nghiệm dạng phương trình y' cũng phân tích được thành dạng: m)(x2 hằng nghiệm phương trình rồi. Công việc chúng điều kiện phương trình nghiệm xong. bảng biến thiên, khoảng đồng biến nghịch biến toán khoảng nghiệm. kiến thức giản nhưng không phải cũng luận được dạng tổng quát này. thầy cũng phân tích phân tích trên thôi nhưng giúp nhiều trong trình giải toán.Doc24.vn Dạng toán Nhìn dạng thấy luôn luôn hoặc trị. trong toán thông thường hỏi: chắc chắc chẳng hỏi: không toán (các nhìn hình nhé): Trường biện luận phương trình y' nghiệm phân biệt. Biện luận trên tính biến thiên thầy rồi. Trường biện luận phương trình y' nghiệm. Biện luận trên tính biến thiên thầy cũng rồi. Trong trường toán thành trường sau: tiểu tiểu không Nhìn dạng tổng quát Parabol quay trên, biện luận phương trình nghiệm không tiểu Nhìn dạng tổng quát Parabol quay xuống dưới, biện luận phương trình nghiệm Trường tiểu đạiDoc24.vn trường nhìn trong phía trên thấy được ngay. Nhìn thỏa toán thì: phương trình y'= nghiệm phân biệt Trường tiểu Tương trường nhìn trong phía trên thấy được ngay. Nhìn thỏa toán thì: phương trình nghiệm phân biệt Trong hình dạng trên giúp thầy dạng trên (tức dạng trị), thấy điểm biệt không? chưa thấy hình điểm nhau được không? thời gian hình chúng nhận sau: (hàm trùng phương) trong trường luôn luôn thành giác đỉnh điểm thuộc trục tung. phân tích (hàm trùng phương) thầy muốn chia bạn. kiến thức hiểu dụng dạng tổng quát. viết thấy việc dụng hình trực quan trong trình giải toán giúp chúng nhiều trong việc giải.