Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

mot so bai toan lai suat

006f4796efa3f698769d38a712434fa0
Gửi bởi: Naruto vào ngày 2016-11-14 10:47:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1: Bác Hiếu đầu tư 99 triệu đồng vào một công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 8, 25% một năm. Hỏisau năm mới rút tiền lãi thì bác Hiếu thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng lãi suất hàng năm khôngđổi)A. 48,155 triệu đồng. B. 147,155 triệu đồng.C. 58,004 triệu đồng. D. 8,7 triệu đồng.Câu 2: Bác Hùng gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép theo kì hạn tháng với lãisuất 5, 28% một quý. Hỏi sau năm bác Hùng thu được bao nhiêu tiền (cả vốn lẫn lãi)? (giả sử rằng lãi suấthàng quý không đổi)A. 318,355 triệu đồng. B. 518,881 triệu đồng.C. 259,44 triệu đồng. D. 9,8 triệu đồng.Câu 3: Một người gửi 25 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép theo kì hạn tháng với lãi suất4, 25% mỗi kì. Hỏi sau năm người đó thu được bao nhiêu tiền (cả vốn lẫn lãi)? (giả sử rằng lãi suất hàngquý không đổi)A. 17,439 triệu đồng. B. 34,878 triệu đồng.C. 69,756 triệu đồng. D. 9,9 triệu đồng.Câu 4: Bác Bình đầu tư 15 triệu đồng vào một công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 10,99% một năm.Hỏi sau năm rút tiền lãi thì bác Bình thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng lãi suất hàng năm không đổi)A. 4,155 triệu đồng. B. 3,789 triệu đồng.C. 5,509 triệu đồng. D. 3,12 triệu đồng.Câu 5: Bác An đầu tư 67 triệu đồng vào một công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 5,99% mỗi quý. Hỏisau năm rút tiền lãi thì bác An thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng lãi suất hàng quý không đổi)A. 39,707 triệu đồng. B. 24,669 triệu đồng.C. 58,004 triệu đồng. D. 9,2 triệu đồng.Câu 6: Một người đầu tư vào 25 tờ trái phiếu mỗi tờ có mệnh giá là triệu đồng với lãi suất %/nămtrong vòng năm. Sau năm người đó có được số tiền cả gốc lẫn lãi là 72,5 triệu đồng Hỏi lãi suất rcủa tờ trái phiếu đó là bao nhiêu phần trăm một năm.A. 7% B. 8% C. 9% D. 10%Câu 7: Một người muốn có số tiền là 100 triệu sau năm để dùng số tiền đó đầu tư vào một quán café. Vớilãi suất ngân hàng hiện nay là 15% năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi ngay từ bây giờ anh taphải gửi vào ngân hàng số tiền là bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu đó?( Chọn kết quả gần đúng nhất ).A. 59,75 triệu đồng B. 70,75 triệu đồngC. 75,75 triệu đồng D. 65,75 triệu đồngTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.