Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

mol_Hoadungdich

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào ngày 2019-09-17 05:49:44 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 406 | Lượt Download: 0 | File size: 0.05509 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1ĐỀCƯƠNGÔNTẬPHỌCKÌIMÔN:Hoáhˤc8A.LÝTHUYẾT1.Kháiniệmnguyêntử,phântử,nguyêntửkhối,phântửkhối.-Nguyêntửlàhạtvôcùngnhỏvàtrunghòavềđiện.Nguyêntửgồmhạtnhânmangđiệntíchdươngvàvỏtạobởimộthaynhiềuelectronmangđiệntíchâm:-Hạtnhântạobởiproton(p)vànơtron-Trongmỗinguyêntử:p(+)=e(-)-Electronluônchuyểnđộngquanhhạtnhânvàsắpxếpthànhtừnglớp.-Nguyêntốhóahọclàtậphợpnhữngnguyêntửcùngloại,cócùngsốptronghạtnhân.-Kíhiệuhóahọcbiểudiễnnguyêntốvàchỉmộtnguyêntửcủanguyêntốđó.Nguyêntửkhốilàkhốilượngcủanguyêntửtínhbằngđơnvịcacbon.Mỗinguyêntốcónguyêntửkhốiriêngbiệt.-Phântửlàhạtđạidiệnchochất,gồmmộtsốnguyêntửliênkếtvớinhauvàthểhiệnđầyđủtínhchấthóahọccủachất.-Phântửlàhạthợpthànhcủahầyhếtcácchất,cácđơnchấtkimloại…cóhạthợpthànhlànguyêntử.-Phântửkhốilàkhốilượngcủaphântửtínhbằngđơnvịcacbon,bằngtổngnguyêntửkhốicủacácnguyêntửtrongphântử.2.Thếnàolàđơnchất,hợpchất.Chovídụ?-Đơnchấtlànhữngchấttạonêntừmộtnguyêntốhóahọc.Vídụ:khíhiđro,lưuhuỳnh,kẽm,natri,…-Hợpchấtlànhữngchấttạonêntừhainguyêntốhóahọctrởlên.Vídụ:NướctạonêntừhainguyêntốhóahọclàHvàO.3.Côngthứchóahọcdùngbiểudiễnchất:+Đơnchất:A(đơnchấtkimloạivàmộtvàiphikimnhư:S,C)+Đơnchất:Ax(phầnlớnđơnchấtphikim,thườngx=2)+Hợpchất:AxBy,AxByCz…-Mỗicôngthứchóahọcchỉmộtphântửcủachất(trừđơnchấtA)vàchobiết:+Nguyêntốtạorachất.+Sốnguyêntửcủamỗinguyêntốvàphântửkhối.4.Phátbiểuquytắchóatrị.Viếtbiểuthức.-Hóatrịcủanguyêntố(haynhómnguyêntử)làconsốbiểuthịkhảnăngliênkếtcủanguyêntử(haynhómnguyêntử),đượcxácđịnhtheohóatrịcủaHchọnlàmmộtđơnvịvàhóatrịcủaOlàhaiđơnvị-Quytắchóatrị:Trongcôngthứchóahọc,tíchcủachỉsốvàhóatrịcủanguyêntốnàybằngtíchcủachỉsốvàhóatrịcủanguyêntốkia.-Biểuthức:ybxBAa2x×a=y×b.Bcóthểlànhómnguyêntử,vídụ:Ca(OH)2,tacó1×II=2×1Vậndụng:+Tínhhóatrịchưabiết:biếtx,yvàa(hoặcb)tínhđượcb(hoặca)+Lậpcôngthứchóahọckhibiếtavàb:-Viếtcôngthứcdạngchung-Viếtbiểuthứcquytắchóatrị,chuyểntỉlệ:''ababyxLấyx=bhoặcb’vày=ahaya’(Nếua’,b’lànhữngsốnguyênđơngiảnhơnsovớia,b)6.Sựbiếnđổicủachất:-Hiệntượngchấtbiếnđổimàvẫngiữnguyênlàchấtbanđầuđượcgọilàhiệntượngvậtlý.-Hiệntượngchấtbiếnđổicótạorachấtkhác,đượcgọilàhiệntượnghóahọc.7.Phảnứnghóahọc:-Phảnứnghóahọclàquátrìnhbiếnđổitừchấtnàythànhchấtk=hác.-Trongphảnứnghóahọcchỉcóliênkếtgiữacácnguyêntửthayđổilàmchophântửnàybiếnđổithànhphântửkhác.-Phảnứngxảyrađượckhicácchấtthamgiatiếpxúcvớinhau,cótrườnghợpcầnđunnóng,cótrườnghợpcầnchấtxúctác.-Nhậnbiếtphảnứngxảyradựavàodấuhiệucóchấtmớitạothành:Cótínhchấtkhácnhưmàusắc,trạngthái.Hoắcsựtỏanhiệtvàphátsáng.8.Địnhluậtbảotoànkhốilượng:A+B→C+D-Địnhluật:Trongmộtphảnứnghóahoc,tổngkhốilượngcủacácsảnphẩmbằngtổngkhốilượngcủacácchấtthamgiaphảnứng.-Biếuthức:mA+mB=mC+mD9.Phươngtrìnhhóahọc:biểudiễnngắngọnphảnứnghóahọc.-Babướclấpphươngtrìnhhóahọc:Viếtsơđồphảnứng,Cânbằngphươngtrình,Viếtphươngtrìnhhóahọc-Phươngtrìnhhóahọcchobiếttỉlệvềsốnguyêntử,sốphântửgiữacácchấtcũngnhưtừngcặpchấttrongphảnứng.8.Cáccôngthứcchuyểnđổigiữakhốilượng,thểtíchvàlượngchất.-Mol(n)làlượngchấtcóchứaNnguyêntửhoặcphântửcủachấtđó.consố6.1023làsốAvogađro,kíhiệulàN-Khốilượngmol(M)củamộtchấtlàkhốilượngtínhbằnggamcủaNnguyêntửhoặcphântửchấtđó-Thểtíchmol(l)củachấtkhílàthểtíchchiếmbơiNphântửcủachấtkhíđó.rútram=n×M(g)(g) nm (mol) Mmn3-Thểtíchkhíchấtkhí:+Ởđiềukiệntiêuchuẩn:22,4n V=4,22Mm(l)+Ởđiềukiệnthường:V=n×24=24Mm(l)9.Tỷkhốicủachấtkhí.-KhíAđốivớikhíB:BAA/BMMd-KhíAđốivớikhôngkhí:29/AkkAMdB.BÀITẬPDạngbàitập1:Phânloạiđơnchất,hợpchấtPhânloạicácchấtsautheođơnchất,hợpchất:khíhidro,nước,đườngsaccarozo(C12H22O11),nhômoxit(Al2O3),đávôi(CaCO3),khícacbonic(CO2),muốiăn(NaCl),dâyđồng,bộtlưuhuỳnh,khíClo.Dạngbàitập2:HóatrịBàitậpmẫu:a)TínhhóatrịcủanguyêntốNtronghợpchấtN2O5Giải:GọialàhóatrịcủanguyêntốNtronghợpchấtN2O5(a>O)Tacó:aIIN2O5a*2=5*IIa=2*5IIa=VVậytrongCThợpchấtN2O5thìN(V)Bàitậpmẫu:b)TínhhóatrịcủanguyêntốStronghợpchấtSO2Giải:GọialàhóatrịcủanguyêntốStronghợpchấtSO2(a>O)Tacó:aIISO2a*1=2*IIa=1*2IIa=IVVậytrongCThợpchấtSO2thìS(IV)Bàitậpmẫu:c)TínhhóatrịcủanhómPO4tronghợpchấtCa3(PO4)2,biếtnguyêntốCa(II)Giải:GọiblàhóatrịcủanhómPO4tronghợpchấtCa3(PO4)2(b>O)Tacó:IIbCa3(PO4)23*II=2*bb=2*3IIb=IIIVậytrongCThợpchấtCa3(PO4)2thìPO4(III4Câu1:Xácđịnhnhanhhóatrịcủamỗinguyêntốhoặcnhómnguyêntửtrongcáchợpchấtsauđây:NO;NO2;N2O3;N2O5;NH3;HCl;H2SO4;H3PO4;Ba(OH)2;Na2SO4;NaNO3;K2CO3;K3PO4;Ca(HCO3)2Na2HPO4;Al(HSO4)3;Mg(H2PO4)2Câu2:LậpnhanhCTHHcủanhữnghợpchấtsautaobởi:P(III)vàO;N(III)vàH;Fe(II)vàO;Cu(II)vàOH;CavàNO3;AgvàSO4,BavàPO4;Fe(III)vàSO4,AlvàSO4;NH4(I)vàNO3Dạngbàitập3:ĐịnhluậtbảotoànkhốilượngCâu1:CóthểthuđượckimloạisắtbằngcáchchokhícacbonmonoxitCOtácdụngvớichấtsắt(III)oxit.Khốilượngcủakimloạisắtthuđượclàbaonhiêukhicho16,8kgCOtácdụnghếtvới32kgsắt(III)oxitthìcó26,4kgCO2sinhra.Câu2:Khinungnóngquặngđồngmalachite,chấtnàybịphânhủythànhđồngIIoxitCuO,hơinướcvàkhícacbonic.Tínhkhốilượngcủakhícacbonicsinhranếukhốilượngmalachitemangnunglà2,22g,thuđược1,60gđồngIIoxitvà0,18gnước.a.Nếuthuđược6gđồngIIoxit;0,9gnướcvà2,2gkhícacsbonicthìkhốilượngquặngđemnunglàbaonhiêu?Dạngbàitập4:PhươngtrìnhhóahọcChọnhệsốthíchhợpđểcânbằngcácphảnứngsau:1/Al+O2Al2O32/K+02K2O3/Al(0H)30tAl203+H204/Al203+HClAlCl3+H205/Al+HClAlCl3+H26/Fe0+HClFeCl2+H207/Fe203+H2S04Fe2(S04)3+H208/Na0H+H2S04Na2S04+H209/Ca(0H)2+FeCl3CaCl2+Fe(0H)310/BaCl2+H2S04BaS04+HClDạngbàitập5:Chuyểnđổigiữakhốilượng,thểtíchvàlượngchấtCâu1:Hãytính:-SốmolCO2cótrong11gkhíCO2(đktc)-Thểtích(đktc)của9.1023phântửkhíH2Câu2:Hãychobiết67,2lítkhíoxi(đktc)-Cóbaonhiêumoloxi?-Cóbaonhiêuphântửkhíoxi?-Cókhốilượngbaonhiêugam?-CầnphảilấybaonhiêugamkhíN2đểcósốphantửgấp4lầnsốphântửcótrong3.2gkhíoxi.11/Fe(0H)30tFe203+H2012/Fe(0H)3+HClFeCl3+H2013/CaCl2+AgN03Ca(N03)2+AgCl14/P+020tP20515/N205+H20HN0316/Zn+HClZnCl2+H217/Al+CuCl2AlCl3+Cu18/C02+Ca(0H)2CaC03+H2019/S02+Ba(0H)2BaS03+H2020/KMn040tK2Mn04+Mn02+025Câu3:Mộthỗnhợpgồm1,5molkhíO2;2,5molkhíN2;1,2.1023phântửH2và6,4gkhóSO2.-Tínhthểtíchcủahỗnhợpkhíđóởđktc.-Tínhkhốilượngcủahỗnhợpkhítrên.Dạngbàitập6:Tínhtheocôngthứchóahọc:Bàitậpmẫu:a)TínhthànhphầnphầntrămvềkhốilượngcủamỗinguyêntốtronghợpchấtNaOHTacó:MHNa0=23+16+1=40(g)%Na=4023100%=57,5(%);%O=4016100%=4O(%);%H=401100%=2,5(%)Bàitậpmẫu:b)TínhthànhphầnphầntrămvềkhốilượngcủamỗinguyêntốtronghợpchấtFe(OH)3Tacó:M3)0(HFe=56+(16+1)*3=107(g)%Fe=10756100%=52,34(%);%O=1073*16100%=44,86(%);%H=1073*1100%=2,80(%)Câu1:Tínhphầntrămkhốilượngcủacácnguyêntốtronghợpchất:NaNO3;K2CO3,Al(OH)3,SO2,SO3,Fe2O3.Câu2:XácđịnhCTHHcủahợpchấtgiữanguyêntốXvớiOcó%X=43,67%.BiếtXcóhóatrịVtronghợpchấtvớiO.(ĐS:P2O5)Câu3:HợpchấtBcó%Al=15,79%;%S=28,07%,cònlạilàO.BiếtkhốilượngmolBlà342.ViếtCTHHdướidạngAlx(SO4)y.XácđịnhCTHH.(ĐS:Al2(SO4)3)Câu4:MộthợpchấtkhíXcótỉkhốiđốivớihidrolà8,5.HãyxácđịnhcôngthứchóahọccủaXbiếthợpchấtkhícóthànhphầntheokhốilượnglà82,35%Nvà17,65%H.(ĐS:NH3)Câu5:MộthợpchấtXcủaSvàOcótỉkhốiđốivớikhôngkhílà2,207.a.TínhMX(ĐS:64đvC)b.TìmcôngthứchóahọccủahợpchấtXbiếtnguyêntốSchiếm50%khốilượng,cònlạilàO.(ĐS:SO2)Dạngbàitập7:TínhtoánvàviếtthànhcôngthứchóahọcBàitậpmẫu:HợpchấtCrx(S04)3cóphântửkhốilà392đvC.Tínhxvàghilạicôngthứchóahọc?Tacó:PTKcủaCrx(S04)3=392Crx=392–288x=104:52=2VậyCTHHcủahợpchấtlàCr2(S04)3Bàitậptựgiải:Tínhxvàghilạicôngthứchóahọccủacáchợpchấtsau:61)HợpchấtFe2(S04)xcóphântửkhốilà400đvC.2)HợpchấtFex03cóphântửkhốilà160đvC.3)HợpchấtAl2(S04)xcóphântửkhốilà342đvC.4)HợpchấtK2(S04)xcóphântửkhốilà174đvC.5)HợpchấtCax(P04)2cóphântửkhốilà310đvC.6)HợpchấtNaxS04cóphântửkhốilà142đvC.7)HợpchấtZn(N03)xcóphântửkhốilà189đvC.8)HợpchấtCu(N03)xcóphântửkhốilà188đvC.9)HợpchấtKxP04cóphântửkhốilà203đvC.10)HợpchấtAl(N03)xcóphântửkhốilà213đvC.Dạngbàitập8:TínhtheophươngtrìnhhóahọcCâu1:Cho11,2gamFetácdụngvớidungdịchHCl.Tính:a.ThểtíchkhíH2thuđượcởđktc.(ĐS:4,48lít)b.KhốilượngHClphảnứng.(ĐS:14,6g)c.KhốilượngFeCl2tạothành.(ĐS:25,4g)Câu2:Chophảnứng:4Al+3O22Al2O3.Biếtcó2,4.1022nguyêntửAlphảnứng.a.TínhthểtíchkhíO2đãthamgiaphảnứngởđktc.Từđótínhthểtíchkhôngkhícầndùng.Biếtkhíoxichiếm1/5thểtíchcủakhôngkhí.(ĐS:0,672lít;3,36lít)b.TínhkhốilượngAl2O3tạothành.(ĐS:2.04g)Câu3:Lưuhuỳnh(S)cháytrongkhôngkhísinhrakhísunfurơ(SO2).PhươngtrìnhhoáhọccủaphảnứnglàS+O2otSO2.Hãychobiết:a)Nhữngchấtthamgiavàtạothànhtrongphảnứngtrên,chấtnàolàđơnchất,chấtnàolàhợpchất?Vìsao?b)Thểtíchkhíoxi(đktc)cầndùngđểđốtcháyhoàntoàn1,5molnguyêntửlưuhuỳnh.(ĐS:33.6lít)c)Khísunfurơnặnghaynhẹhơnkhôngkhí?