Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

MẪU GIẢI TRÌNH MỞ SỔ TIẾT KIỆM LẦN 2

767cf26f5a7364ffd2208452f429a3bc
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 16:30:03 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ Ế1. Các kiểu bài văn thuyết 1. Các kiểu bài văn thuyết minhminh- Thuyết minh về một thể loại văn học Thuyết minh về một đồ dùng Thuyết minh về một số danh lam thắng cảnh Thuyết minh về một phương pháp, một cách làmHãy nêu các kiểu bài văn Hãy nêu các kiểu bài văn thuyết minh đã học bậc thuyết minh đã học bậc THCS ?THCS TI 55 CÁC HÌNH ẾTI 55 CÁC HÌNH ẾTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ Ế1. Các kiểu bài văn thuyết 1. Các kiểu bài văn thuyết minhminh2. Khái niệm Dựa vào kiến thức đã học Dựa vào kiến thức đã học THCS hãy cho biết thế nào THCS hãy cho biết thế nào là văn bản thuyết minh ?là văn bản thuyết minh ?Văn bản thuyết minh là văn bản giới thiệu, Văn bản thuyết minh là văn bản giới thiệu, trtrÌÌnh bày chính xác khách quan về cấu tạo, tính chất, nh bày chính xác khách quan về cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị,... của một sự vật, hiện tượng, một quan hệ, giá trị,... của một sự vật, hiện tượng, một vấn đề của tự nhiên, xã hội và con ngườivấn đề của tự nhiên, xã hội và con người TI 55 CÁC HÌNH ẾTI 55 CÁC HÌNH ẾTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ 1. Các kiểu bài văn thuyết 1. Các kiểu bài văn thuyết minhminh2. Khái niệm :3. Đặc điểm của văn bản thuyết minh Cung cấp tri thức khách quan về đối tượng, sự việc được thuyết minh Cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người mọi lĩnh vực đời sống. TI 55 CÁC HÌNH ẾTI 55 CÁC HÌNH ẾTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ 1. Các kiểu bài văn thuyết 1. Các kiểu bài văn thuyết minhminh2. Khái niệm :3. Đặc điểm của văn bản thuyết minh4. Phân loại văn bản thuyết minh- Văn bản thuyết minh tr nh bày, giới thiệu Văn bản thuyết minh có tính chất thực dụng- Văn bản thuyết minh có tính nghệ thuật TI 55 CÁC HÌNH ẾTI 55 CÁC HÌNH ẾTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾII. VĂN THUY MINHẾ ẾII. VĂN THUY MINHẾ Ế1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ Th nào là văn ộTh nào là văn ộb ?ảb ?ả­ văn là ch c, ế­ văn là ch c, ếcác các thành văn thành đn th ng nh t, ấthành văn thành đn th ng nh t, ấhoàn hoàn ch nh có nghĩaỉch nh có nghĩaỉ Th nào là văn ộTh nào là văn ộb thuy minh ?ả ếb thuy minh ?ả ế­ văn thuy minh là ắ­ văn thuy minh là ắx ếx ếcác ý, trình bày đi ng, thuy minh theo ượ ếcác ý, trình bày đi ng, thuy minh theo ượ ếm ộm ộtr nh đnhậ ịtr nh đnhậ TI 55 CÁC HÌNH ẾTI 55 CÁC HÌNH ẾTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾII. VĂN THUY MINHẾ ẾII. VĂN THUY MINHẾ Ế1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ2. Nguyên khi trình bày đi ng thuy minhắ ượ ế2. Nguyên khi trình bày đi ng thuy minhắ ượ Khi trình bày đi ng ượ ầKhi trình bày đi ng ượ ầthuy minh ta tuân th nguyên ủthuy minh ta tuân th nguyên ủt nào ?ắt nào ?ắ­ khách quan đi ngấ ượ­ khách quan đi ngấ ượ Nh th ch quan con ng ườ­ Nh th ch quan con ng ườ TI 55 CÁC HÌNH ẾTI 55 CÁC HÌNH ẾTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTHỨC KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾI. ÔN VĂN THUY MINHẬ ẾII. VĂN THUY MINHẾ ẾII. VĂN THUY MINHẾ Ế1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ2. Nguyên khi trình bày đi ng thuy minhắ ượ ế2. Nguyên khi trình bày đi ng thuy minhắ ượ ế3. hinh th văn thuy minhộ ế3. hinh th văn thuy minhộ ếa. Tìm hi các văn nể ảa. Tìm hi các văn nể ả­ Nhóm 2: tìm hi văn 1ể ả­ Nhóm 2: tìm hi văn 1ể ả­ Nhóm 4: tìm hi văn ả­ Nhóm 4: tìm hi văn Th gian th lu n: phútờ ậTh gian th lu n: phútờ Các nhóm ghi qu trên phiêú pế ậCác nhóm ghi qu trên phiêú pế Cac tặCac tặVăn 1ảVăn 1ảVăn 2ảVăn 2ảĐi ng ượĐi ng ượthuy minhếthuy minhếM đich ụM đich ụthuy minhếthuy minhếN dung thuy ếN dung thuy ếminhminhCach ắCach ắx cac yếx cac yế th thi Đng Vân ồ– Đan Ph ngượGi thi ng đc nét ườ ềđp trong sinh ho văn hóaẹ cổ truyền của người dân Việt Nam- Thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội- Diễn biến của lễ hội- nghĩa của lễ hội Hình dáng bên ngoài của bưởi Phúc Trạch- Hương vị đặc sắc của bưởi Phúc Trạch- Sự hấp dẫn và bổ dưỡng của bưởi Phúc Trạch- Danh tiếng của bưởi Phúc Trạch­ Theo trình lôgic (th gian, ờđa đi m, di bi n, nghĩa)ị ế­ Theo trình th gian (th ủt u, di bi cu ộthi, ch thi)ấ Theo trình không gian (t ngoài ừvào trong)­ Theo trình lôgic: các ph ng ươdi khác nhau qu (hình ưởdáng, săc, ng ươ ổd ng), quan nhân qu (Đp, ưỡ ẹngon ­> n, ng­> ưỡ ổti ng )ế Lo vùng đt Phúc ưở ấTr ch Hà TĩnhạGiới thiệu với người đọc về sản vật ngon của một vùng đất