Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết về polime

db16eb88b53c621a627e53ce2b34d2a0
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-07-27 15:25:58 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! POLIME I.Khái niệm Polime là những chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau. Ví dụ: polietyle, tinh bột, xenlulozơ Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính: Polime thiện nhiên (có sẵn trong tự nhiên): tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên... Polime tổng hợp (do con người tổng hợp): cao su buna, poli (vinyl clorua)... II. Cấu tạo và tính chất 1.Cấu tạo Gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau Mạch thẳng, mạch nhánh và mạng không gian VD: Polietilen (- CH2- CH2-)n Mắt xích: CH2- CH2- Polivinylclorua (- CH2 CH-)n Cl Mắt xích: (- CH2 CH-) Cl 2.Tính chất vật líTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Thường là chất rắn Không bay hơi Không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường. Một số polime tan được trong axeton nhiệt độ cao dễ bị phân hủy III. Ứng dụng Polime được ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật dưới các dạng khác nhau, như: chất béo và vật liệu compozit, tơ, cao su... IV.Bài tập củng cố Bài 1: Khái niệm đúng về polime là A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm mắt xích tạo thành Bài 2: Mắt xích của PE? A.Metan B.Aminoaxit C.Etilen D.Etanol Bài 3: Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ?Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! A.C6H12O6 B.C6H10O5 C.Amino axit D.Đường saccarozo Bài 4: Mắt xích của protein? A.NH2 B.C6H10O5 C.Amino axit D.Đường saccrarozo Bài 5: Tính chất chung của polime là A. Chất lỏng, không màu, không tan trong nước. B. Chất khí, không màu, không tan trong nước. C. Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước. D. Chất rắn, không màu, không mùi. Bài 6: Polime nào được tổng hợp từ quá trình quang hóa A. Tinh bột. B. Protein. C. Cao su thiên nhiên. D. Polietylen Bài 7: Tơ nilonđược gọi là A. Tơ thiên nhiên. B. Tơ tổng hợp.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! C. Tơ nhân tạo D. Vừa là tơ nhân tạo vừa là tơ thiên nhiên Bài 8: Polietilen có khối lượng phân tử 14000đvC. Hệ số trùng hợp là bao nhiêu? Hướng dẫn giải: nCH2=CH2 ����,��0,��→ -(CH2-CH2)n- 1400012.2+2.2 500 Bài 9: Trùng hợp 5,6l C2H4(đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500 Hướng dẫn giải: 500CH2=CH2 ����,��0,��→ -(CH2-CH2)500- ���2��4 5,6/22,4 0,25 mol =>���2��4= 0,25.28 7g �−(����2−����2)500−= 7.500.90% 3150g Bài 7: Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,... a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! b) Mạch phân tử PVC có cấu tạo như thế nào c) Làm thế nào để phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật Hướng dẫn giải: a) Công thức chung Polivinylclorua (- CH2 CH-)n Cl Mắt xích: (- CH2 CH-) Cl b) Mạch phân tử PVC là mạch không nhánh (mạch thẳng) c) Đốt cháy mỗi mẫu da, nếu có mùi khét là da thật, không có mùi khét là da giả.