Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết về fructozơ

40f2381b9ea82d56622832eca9b6e01e
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-10-12 14:46:16 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 361 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

FRUCTOZƠ Công thức phân tử C6H12O6. Công thức cấu tạo CH2OH CHOH CHOH CHOH CO CH2OH. Trong dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu dạng β, vòng hoặc cạnh 1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên Là chất rắn kết tính, dễ tan trong nước. Vị ngọt hơn đường mía. Có nhiều trong hoa quả và đặc biệt trong mật ong (40%). 2. Tính chất hóa học Vì phân tử fructozơ chứa nhóm OH trong đó có nhóm liền kề và nhóm chức nên có các tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton. Hòa tan Cu(OH)2 ngay nhiệt độ thường. Tác dụng với anhiđrit axit tạo este chức. Tính chất của xeton +Tác dụng với H2 tạo sobitol. Cộng HCN Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom. Lưu ý: Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hav phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để phâ biệt glucozo với fructozo dùng dung dịch nước brom. Bài tập áp dụng Câu 1. Chất tiêu biểu, quan trọng của monosaccarit là A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Mantozơ. Câu 2. Chất nào thuộc loại monosaccarit A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Mantozơ. D. Cả A, B, C.Câu 3. Chất nào xuất phát từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là ngọt A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Mantozơ. Câu 4. Đường hoá học là A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Saccarin. Câu 5. Hoàn thành nội dung sau “Trong máu người luôn luôn có nồng độ ………… không đổi là 0,1%” A. muối khoáng. B. sắt. C. glucozơ. D. saccarozơ. Câu 6. Chỉ ra nội dung sai khi nói về phân tử glucozơ A. Có một nhóm chức anđehit. B. Có nhóm hiđroxyl. C. Mạch cacbon phân nhánh. D. Công thức phân tử có thể được viết C6(H2O)6. Câu 7. Trong huyết thanh truyền cho người bệnh có chứa A. protein B. lipit. C. glucozơ. D. saccarozơ. Câu 8. Glucozơ có đầy đủ tính chất hoá học của A. ancol đa chức và anđehit đơn chức. B. ancol đa chức và anđehit đa chức. C. ancol đơn chức và anđehit đa chức. D. ancol đơn chức và anđehit đơn chức. Câu 9. Glucozơ không tham gia phản ứng A. thuỷ phân. B. este hoá. C. tráng gương. D. khử bởi hiđro (Ni, t0). Câu 10. Chất được dùng để tráng gương, tráng ruột phích A. Anđehit fomic. B. Anđehit axetic. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.Mọi góp và thắc mắc các em để lại phần Bình luận nhé :) Chúc các em học vui với hoahoc247.com :) Đáp án 10