Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết và bài tập về cách đọc đuôi ED, ES

62323037356333633931363435363766383661663033383434323965363037636332323039646362376130633862323262386538623933333361396336383131
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào 03:41 PM ngày 14-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1681 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuyết và bài tập về các đọc đuôi ES, EDA. Cách phát âm đuôi S/ES của động từ ngôi thứ ba số ít, danh từ số nhiều Đọc là /S/ nếu sau từ tận cùng bằng các âm như /k/, /p/, /f// (-gh, -ph),/θ(-th),/t/. Plural nouns rd singular verbs/p//t//f//k//θ/ maps /mæps/cats kæts /laughs :fs /books buks /lengths leηθs stops stops/calculates /'kælkjuleits/laughs la:fs /attacks ə'tæks Đọc là /IZ/ nếu sau từ tận cùng bằng các âm như /ks/ (-x), /∫/ (sh), /t∫/ (-ch), /s/ (-ss), /d (-ge), (ze), /z/ (-se, -z)). Plural nouns rd singular verbs/s//ks// //t∫// //d //z/ glassesboxeswisheschurchesgaragespagesbruises missesmixeswashesmatchesmassagesstagesrises Đọc là /Z/ sau các từ tận cùng bằng các phụ âm còn lại và tất cả các nguyên âm. Plural nouns rd singular verbs/b//v//d//g//l//m//n//η//ou/ cubscavesbedseggshillsroomspensringspotatoes robslivesreadsdigsfillscomeslearnsbringsgoes/ei//e dayshairs playswears*Notes:I. Choose the word that show the –s ending is pronounced. /s/ /z/ /iz/ /s/ /z/ /iz/1. potatoes 8. reads 2. cooks 9. massages 3. rubs 10. laughs 4. rises 11. caves 5. length 12. plays 6. calculates 13. maps 7. rose's 14. daniel's Exercise: Circle the word which has the underlined part pronounced as:0./s/ chore brother shift s1./z/ halve date kit s2./s/ speak bag day s3./s/ activitie parent feeling s4./z/ hour project take s5./z/ pet love laugh s6./s/ photograph stay question s7./z/ weekend bast month s8./iz/ problem share washe s9./iz/ physic watche night s10./iz/ job join misse sTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.