Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết: Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-13 03:53:09

Mục lục
* * * * *

1. Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng (a) và mặt phẳng (P)

    Bước 1: Đường thẳng a cắt (α) tại P

    Bước 2: Lấy A bất kì thuộc d, Tìm điểm M là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (α)⇒ MH⊥(α).

Vậy góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (α) là góc 

2. Xác định góc giữa 2 mặt phẳng

    Bước 1: Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (P) và (Q)

    Bước 2: Tìm 2 đường thẳng nằm trong 2 mặt phẳng (P) và (Q) đồng thời 2 đường thẳng này cùng vuông góc với giao tuyến chung của 2 mặt phẳng (P) và (Q)

    Bước 3: Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là góc của 2 đường thẳng cùng vuông góc với giao tuyến chung của 2 mặt phẳng (P) và (Q).

Lượt xem: 343