Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết: Công thức tính diện tích tam giác và tứ giác

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-13 03:52:14

Mục lục
* * * * *

1. Tam giác

Với S diện tích, h chiều cao, p=(a+b+c)/2 nửa chu vi, r bán kính nội tiếp, R bán kính ngoại tiếp, trung tuyến AM, phân giác AD.

2. Tam giác vuông

3. Tam giác đều cạnh a

4. Tứ giác lồi

5. Hình thang

Với a, b là hai đáy, h là chiều cao:

6. Hình thoi

Diện tích hình thoi ABCD:

7. Hình vuông

Hình vuông cạnh a có độ dài đường chéo là a√2

Diện tích S = a2

Lượt xem: 220