Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-21 03:26:50

Mục lục
* * * * *

1. Tỉ khối của chất khí

a. Chất khí A với chất khí B

Dùng để so sánh khi A nhẹ hơn hay nặng hơn khí B bao nhiêu lần

Kí hiệu dA/B

Cách tính dA/B = 

Khi dA/B > 1 ⇒ khí A nặng hơn khí B

dA/B = 1 ⇒ khí A bằng khí B

dA/B < 1 ⇒ khí A nhẹ hơn khí B

b. Chất khí A với không khí

Tương tự như phần a. không khí đóng vai trò như chất khí B với Mkk = 29(g/mol)

Kí hiệu dA/kk

2. Thí dụ

So sánh khí oxi với không khí

 ⇒ Oxi nặng hơn không khí 32/29 lần

Lượt xem: 161

Các bài học liên quan