Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2015 - 2016 có đáp án

39623431313538616665666132306136333961353437353161303830373362613863343233303031386237666362343338306334313134373037363463373032
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh vào 04:18 PM ngày 9-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 3290 | Lượt Download: 132 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Luyện Violympic Toán vòng 2015 2016 bằng nhau 2.1: dương Khẳng định dưới đúng. 2.2: Trong phẳng hình vuông OABC A(0; -3); C(3; điểm .............. B(3; B(-3; B(-3; B(3; 2.3: Tính biểu thức: được ........... 2.4: Tính Biết 2y)2 2.5: hạng dãy: 1/2; 2/6; 3/12; 4/20; 5/30; ..... 15/200 15/240 15/220 15/120 Đỉnh tuệDoc24.vn 3.1: Trên phẳng điểm A(3; -5). Trên đường thẳng điểm khác điểm (.....) 3.2: giác ABC, phân giác đồng thời trung điểm Tính biết 37cm; 35cm 3.3: 100o. điểm trong xOy. vuông vuông thuộc thuộc Oy). ...........o. 3.4: Phân giản dương thỏa 3.5: biết 3.6: khác Tính biểu thức: 3.7: biết x/y2 3.8: Biết ....... 385. Tính (1/7)2 (2/7)2 (3/7)2 ........ (10/7)2 3.9: biết: 3.10: nhất biểu thức: ........... bằng nhau (3); (15); (8); (11); (12); (17); (19); (10) (13); (14) (16); (18) (20); 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: Đỉnh 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 6/5Doc24.vn 3.5: 105; 110; 3.6: 3.7: 243; 3.8: 55/7 3.9: 2013 3.10: