Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 - 2016 có đáp án

735a1356136b4586961d969485993169
Gửi bởi: Hoàng Gấm vào 08:11 PM ngày 9-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2019 | Lượt Download: 36 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Luyện Violympic Toán vòng 2015 2016 điền thích chấm 1.1: Tính 2014 (128 136) 2015 1.2: biết tăng cạnh hình vuông diện tích hình vuông tăng lần? 1.3: hình nhật làm, chiều chiều rộng 6cm. Tính diện tích hình nhật 1.4: Tổng nhiên liên tiếp bằng 2469. .......... 1.5: Biết trung bình cộng 1989; 2003 2034 ........... 1.6: Tổng chẵn bằng 2014. lớn, biết giữa chẵn khác. 1.7: hình nhật, giảm chiều tăng chiều rộng được hình vuông 132cm. Tính diện tích hình nhật 1.8: Tích nhiên bằng 10750. thừa nhất, biết tăng thừa nhất thêm nguyên thừa được tích bằng 11180. 1.9: Tính diện tích hình nhật biết, giảm chiều nguyên chiều rộng được hình vuông diện tích 576cm2. 1.10: biết nhiêu phân bằng phân 35/56 Vượt chướng ngai 2.1: Trung bình cộng chẵn liên tiếp bằng nhất trong ........... 2.2: thóc chứa tấn. Biết chuyển sang thóc nhiều tấn. Tính thóc kho. 2.3: biết: 3889 abc1 2.4: Tổng nhiên bằng 1408. biết viết thêm phải được lớn. 2.5: Tính diện tích hình vuông biết giảm cạnh hình vuông diện tích giảm 295cm2. =Bài 3.1: phân số:ta được phân giản ............ 3.2: nhiên nhất tổng bằng ............... 9995999519991999Doc24.vn 3.3: Trong phép chia biết chia chẵn nhất thương nhất khác nhau nhất phép chia. chia phép chia 3.4: Tính diện tích hình nhật biết tăng chiều thêm đoạn bằng diện tích tăng thêm 95cm2. 3.5: nhất khác nhau chia điền thích chấm 1.1: 2015 1.2: 1.3: 1.4: 1234 1.5: 2014 1.6: 1036 1.7: 1064 1.8: 1.9: 1.10: Vượt chướng ngại 2.1: 2.2: 396; 2.3: 2.4: 2.5: 1024 3.1: 3.2: 199999 3.3: 10093 3.4: 3.5: 9810
2020-09-28 22:05:09