Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện thi Violympic Toán lớp 3 vòng 19 năm 2015 - 2016 có đáp án

62656366383239353832386132633362636162303437666635313262323334306238326563643063353466323866316132316638663839303231626162336564
Gửi bởi: thuyduong vào 11:21 AM ngày 29-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 935 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Luyện thi Violympic Toán lớp vòng 19 năm 2015 -2016Bài 1: Hoàn thành phép tính (Viết lại phép tính đúng hoànchỉnh vào đáp án)Câu 1.1: 8...0... ...5...4 5728Câu 1.2:...9...9 2...8... 8337Câu 1.3: 5...6... ...8...7 8215Câu 1.4: 8...1... ...4...8 2577Câu 1.5:......6 158....Câu 1.6:...7... 47...5Câu 1.7:...8... 2425Câu 1.8:...3...... 21...75Câu 1.9:...2...9 ... 13156Câu 1.10: 30...... ......602Bài 2: Vượt chướng ngại vậtCâu 2.1: Hiện nay bố 42 tuổi, biết năm trước tuổi bố gấp lần tuổicon. Tính tuổi con hiện nay. Câu 2.2: Hiện nay An tuổi, biết năm nữa tuổi bố An gấp lần tuổiAn. Tính tuổi bố An hiện nay. Câu 2.3: Chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật bằng 62m, chiều dàibằng 22m, tính chiều rộng của thửa ruộng đó.Câu 2.4: Tìm một số biết rằng nếu nhân số đó với rồi cộng với 35 thìđược 800.Câu 2..5: Tìm một số biết rằng nếu chia số đó cho rồi cộng với 15 thìđược 62.Bài 3: Đỉnh núi trí tuệCâu 3.1: Số lớn nhất có chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của sốđó bằng 20 là ............Câu 3.2: Tính 29580 5Câu 3.3: Tính 1125 7Câu 3.4: Tính 2013 7924 Câu 3.5: Hiện nay Lan tuổi. Tỉnh tuổi mẹ Lan hiện nay, biết nămtrước tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ.Câu 3.6: Hiện nay An tuổi. Tính tuổi bố An hiện nay, biết sang nămtuổi An bằng 1/5 tuổi bố. Doc24.vnCâu 3.7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có chữ số nhỏ hơn2013?Câu 3.8: Hãy cho biết dãy số tự nhiên 1; 2; 3; 4; ....; 99; 100 có tất cảbao nhiêu chữ số?Câu 3.9: Cho số thứ nhất là 186; số thứ hai là 90. Hỏi phải bớt số thứhai đi bao nhiêu đơn vị để được số mới bằng 1/3 số thứ nhất. Câu 3.10: Khi nhân số 4068 với nhưng bạn Mai đã quên viết chữ số 0của số 4068. Như vậy tích sẽ giảm đi ..... đơn vị.Đáp án Bài 1: Hoàn thành phép tínhCâu 1.1: 8302 2574 5728Câu 1.2: 5949 2388 8337Câu 1.3: 5368 2847 8215Câu 1.4: 8015 5438 2577Câu 1.5: 396 1584Câu 1.6: 675 4725Câu 1.7: 485 2425Câu 1.8: 2375 21375Câu 1.9: 3289 13156Câu 1.10: 3086 21602Bài 2: Vượt chướng ngại vậtCâu 2.1: 12Câu 2.2: 30Câu 2.3: 9Câu 2.4: 85Câu 2.5: 376Bài 3: Đỉnh núi trí tuệCâu 3.1: 9830Câu 3.2: 986Câu 3.3: 875Câu 3.4: 32Câu 3.5: 39Câu 3.6: 39Doc24.vnCâu 3.7: 506Câu 3.8: 192Câu 3.9: 28Câu 3.10: 18000Doc24.vn