Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện thi Violympic Toán lớp 2 vòng 19 năm 2015 - 2016 có đáp án

b78e6587ddb3ccbbf4c51c934b688c63
Gửi bởi: thuyduong vào ngày 2016-03-29 11:23:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1931 | Lượt Download: 16 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Luyện thi Violympic Toán lớp vòng 19 năm 2015 -2016Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!Câu 1.1: Mai có nhiều hơn Lan 20 con tem. Hỏi nếu Mai cho Lan contem thì Mai còn nhiều hơn Lan bao nhiêu con tem?Câu 1.2: Nam có 245 viên bi, Bình có 434 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cảbao nhiêu viên bi?Câu 1.3: Tổng của số lớn nhất có chữ số khác nhau với số bé nhất có2 chữ số giống nhau là ..........Câu 1.4: Khi con tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi mẹ con khicon 20 tuổi.Câu 1.5: Tìm một số có chữ số biết tích chữ số của số đó bằng 0còn tổng chữ số của số đó bằng 7.Câu 1.6: Nhà bác Bình nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơnsố gà trống là 160 con. Vừa rồi bác bán đi tất cả 50 con toàn gà mái.Hỏi bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống là bao nhiêu con?Câu 1.7: Có một số dầu, nếu đem đựng vào các can 5l thì được canvà còn thừa 1l. Hỏi số dầu đó đem đựng vào các can 4l thì được baonhiêu can? Câu 1.8: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có chữ số mà chữ sốhàng trăm là 6?Câu 1.9: Tính tổng của số bé nhất và số lớn nhất có chữ số khácnhau được viết bởi chữ số và 8.Câu 1.10: Trong một hộp bút màu có tất cả 24 bút xanh, 30 bút đỏ và35 bút tím. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp phải lấy trong hộp ra ítnhất bao nhiêu chiếc bút để chắc chắn lấy được chiếc bút màu tím?Bài 2: Đỉnh núi trí tuệCâu 2.1: Mỗi túi gạo cân nặng 5kg. Hỏi túi gạo như thế cân nặngbao nhiêu ki-lô-gam?Câu 2.2: Tìm số lớn nhất có chữ số mà thương hai chữ số của số đóbằng 3.Câu 2.3: Có 20 túi gạo mỗi túi 4kg và túi 5kg. Tính khối lượng của21 túi gạo đó.Câu 2.4: Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tích chữ số của số đó bằng18. Câu 2.5: Tổng của số bé nhất có chữ số với số lớn nhất có hai chữ sốlà ............Doc24.vnCâu 2.6: Lớp 2B có tổ học tập, trong đó có tổ mỗi tổ có bạn còn 1tổ có bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?Câu 2.7: Chu vi của một hình tam giác là 68cm. Hỏi nếu tăng mỗicạnh của tam giác thêm 5cm thì chu vi hình tam giác đó là bao nhiêu?Câu 2.8: Chu vi của một hình tứ giác là 76cm. Hỏi nếu tăng mỗi cạnhcủa tứ giác thêm 4cm thì chu vi hình tứ giác đó là bao nhiêu?Câu 2.9: Bình có nhiều hơn Minh 24 viên bi. Hỏi Bình phải cho Minhbao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau?Câu 2.10: Tính tổng số lớn nhất, nhỏ nhất có chữ số khác nhau viếtđược từ các chữ số 1; 2; 5.Bài 3: Vượt chướng ngại vậtCâu 3.1: Có 32kg gạo đem chia đều vào các túi, mỗi túi 4kg. Hỏi chiađược bao nhiêu túi?Câu 3.2: Bác An nuôi tất cả 150 con gà và 330 con vịt. Vậy vừa gà vàvịt bác An nuôi tất cả ....... con.Câu 3.3: Cho biết thứ sáu tuần này là ngày 21. Hỏi thứ năm tuần trướclà ngày bao nhiêu?Câu 3.4: Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có chữ số khácnhau viết được từ các chữ số 2; 4; 6. Câu 3.5: Số lớn nhất có chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của sốđó bằng 16 là ...........Đáp án Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấmCâu 1.1: 4Câu 1.2: 679Câu 1.3: 998Câu 1.4: 67Câu 1.5: 70Câu 1.5: 110Câu 1.7: 9Câu 1.8: 100Câu 1.9: 969Câu 1.10: 55Bài 2: Đỉnh núi trí tuệDoc24.vnCâu 2.1: 45Câu 2.2: 93Câu 2.3: 85Câu 2.4: 29Câu 2.5: 199Câu 2.6: 27Câu 2.7: 83Câu 2.8: 92Câu 2.9: 12Câu 2.10: 646Bài Vượt chướng ngại vậtCâu 3.1: 8Câu 3.2: 480Câu 3.3: 13Câu 3.4: 888Câu 3.5: 970Doc24.vn