Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập tả cảnh lớp 5 tuần 3

ce3f9c21932e57c34cfcf37103a32a79
Gửi bởi: tranhaquynhnhunhu vào ngày 2016-08-22 09:36:01 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 1884 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ sáu ngày 10 tháng năm Thứ sáu ngày 10 tháng năm 20102010 Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh Giới thiệu bao quát về cảnh Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.sẽ tả. Tả từng phần của cảnh Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.gian. Nêu cảm nghĩ hoặc nhận Nêu cảm nghĩ hoặc nhận xét của người viết.xét của người viết.1, Mở bài 2,Thân bài 3. Kết bài :Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm vănBài (34)Bài (34) Bạn Quỳnh Liên làm bài văn tả Bạn Quỳnh Liên làm bài văn tả cảnh sau cơn mưa. Bài văn có cảnh sau cơn mưa. Bài văn có đoạn nhưng chưa đoạn nào hoàn đoạn nhưng chưa đoạn nào hoàn chỉnh.chỉnh. Em hãy chọn một đoạn và giúp Em hãy chọn một đoạn và giúp bạn viết thêm vào những chỗ có bạn viết thêm vào những chỗ có dấu (...) để hoàn chỉnh nội dung của dấu (...) để hoàn chỉnh nội dung của đoạn.đoạn. Luyện tập tả cảnh (34)Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm văn Luyện tập tả cảnh (34)Luyện tập tả cảnh (34)Đoạn 1Đoạn Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Cơn Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Cơn mưa ào đổ xuống làm mọi hoạt mưa ào đổ xuống làm mọi hoạt động dường như dừng lại. Mưa ào động dường như dừng lại. Mưa ào ạt. (...). Một lát sau mưa ngớt dần ạt. (...). Một lát sau mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.rồi tạnh hẳn.Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm văn Luyện tập tả cảnh (34)Luyện tập tả cảnh (34)Đoạn 2Đoạn Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa đâu giờ đã đậu trên cành cây mưa đâu giờ đã đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ (...). Đàn gà con (...). Chú mèo (...). Đàn gà con (...). Chú mèo khoang (...).khoang (...).Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm văn Luyện tập tả cảnh (34)Luyện tập tả cảnh (34)Đoạn 3Đoạn Sau cơn mưa có lẽ hoa lá tươi đẹp hơn Sau cơn mưa có lẽ hoa lá tươi đẹp hơn tất cả (...).tất cả (...).Đoạn 4Đoạn Con đường trước cửa đang khô dần. Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp như mắc cửi.như mắc cửi.(...). Góc phố, mấy cô bé đang chơi (...). Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun ngủn nhảy dây. Những bím tóc tun ngủn vung vẩy theo từng nhịp chân nhảy vung vẩy theo từng nhịp chân nhảyThứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm văn Luyện tập tả cảnh (34)Luyện tập tả cảnh (34)Đoạn 1Đoạn Giới thiệu cơn mưa rào ào ạt đến Giới thiệu cơn mưa rào ào ạt đến rồi tạnh ngayrồi tạnh ngay Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Cơn mưa Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Cơn mưa ào đổ xuống làm mọi hoạt động dường ào đổ xuống làm mọi hoạt động dường như dừng lại. Mưa ào ạt. như dừng lại. Mưa ào ạt. Mưa như trút Mưa như trút nước. Tư trong nhà nhìn ra đường chỉ nước. Tư trong nhà nhìn ra đường chỉ thấy một màn nước trắng xóa, những thấy một màn nước trắng xóa, những bóng cây cối ngả nghiêng, mấy chiếc bóng cây cối ngả nghiêng, mấy chiếc otô phóng qua, nước tóe lên bánh sau. otô phóng qua, nước tóe lên bánh sau. Không gian vốn náo nhiệt của buổi Không gian vốn náo nhiệt của buổi sáng mùa hè chợt như lặng đi trong sáng mùa hè chợt như lặng đi trong tiếng mưatiếng mưa.. Một lát sau mưa ngớt dần Một lát sau mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.rồi tạnh hẳn.Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm văn Luyện tập tả cảnh (34)Luyện tập tả cảnh (34)Đoạn 3Đoạn Cây cối sau cơn mưa Cây cối sau cơn mưa Sau cơn mưa có lẽ hoa lá tươi đẹp Sau cơn mưa có lẽ hoa lá tươi đẹp hơn tất cả. hơn tất cả. Những luống rau, những cây Những luống rau, những cây ăn quả, hàng cây ven đường được tắm ăn quả, hàng cây ven đường được tắm nước mưa thỏa thuê nên tươi xanh mơn nước mưa thỏa thuê nên tươi xanh mơn mởn. Mấy cây hoa trong vườn hoa mởn. Mấy cây hoa trong vườn hoa hồng, hoa nhài, hoa thược dược...trên lá hồng, hoa nhài, hoa thược dược...trên lá còn đọng những giọt long lanh đang còn đọng những giọt long lanh đang nhè nhẹ tỏa hương. nhè nhẹ tỏa hương.Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm văn Luyện tập tả cảnh (34)Luyện tập tả cảnh (34)Đoạn 4Đoạn Đường phố và con người sau Đường phố và con người sau cơn mưacơn mưa Con đường trước cửa đang khô dần. Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cộ qua lại nườm nưp Trên đường, xe cộ qua lại nườm nưp như mắc như mắc cửi.cửi.Tiếng động cơ tô, xe máy Tiếng động cơ tô, xe máy cười nói, đi lại nhộn nhịp. Túa ra từ cười nói, đi lại nhộn nhịp. Túa ra từ những chỗ trú mưa, mọi người đang vội những chỗ trú mưa, mọi người đang vội vã trở lại công việc trong ngày vã trở lại công việc trong ngày .. Góc Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun ngủn vung vẩy theo Những bím tóc tun ngủn vung vẩy theo từng nhịp chân nhảy từng nhịp chân nhảyThứ sáu ngày 10 tháng năm 2010Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Tập làm vănTập làm vănBài (34)Bài (34) Chọn một phần trong dàn Chọn một phần trong dàn bài văn tả cơn mưa em vừa trình bài văn tả cơn mưa em vừa trình bày trong tiết trước, viết thành một bày trong tiết trước, viết thành một đoạn văn.đoạn văn. Suốt mấy tháng nay, trời nắng như Suốt mấy tháng nay, trời nắng như đổ lửa. Cây cối héo khô, thời tiết oi đổ lửa. Cây cối héo khô, thời tiết oi bức, ngột ngạt thật là khó chịu. Mọi bức, ngột ngạt thật là khó chịu. Mọi người khao khát, chờ đợi một trận người khao khát, chờ đợi một trận mưa rào.mưa rào. Thế rồi chiều hôm qua mưa đã Thế rồi chiều hôm qua mưa đã đến! Đang nắng chang chang, bỗng đến! Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến che lấp nhiên mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả mặt trời. Tiếng sấm nổi nên ầm cả mặt trời. Tiếng sấm nổi nên ầm đây đó. đây đó. Luyện tập tả cảnh (34)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.